Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége Mérleg
Eszközök (aktívák) 2008 eFT 2009 eFT Források (passzívák) 2008 eFT 2009 eFT
A. BEFEKTETETT ESZKÖZ(I.+II.III.) C. SAJÁT TŐKE (I.-V.) 25915 26 40461 41
I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 42319 42 -4085 -4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0
B. FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV) 25915 26 70461 71 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  -16404 -16 44546 45
     (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
I. KÉSZLETEK V.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL.-I TEVÉKENYSÉGBŐL 0
II. KÖVETELÉSEK D. Tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 0 30000 30
III. ÉRTÉKPAPÍROK I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
IV. PÉNZESZKÖZÖK 25915 26 70461 71 II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 30000 30
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A.+B.) 25915 26 70461 71 FORRÁSOK ÖSSZESEN (C.+D.+E.+F) 25915 26 70461 71
Budapest
2009-03-1 Kiss Tamásné