Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége Mérleg
Eszközök (aktívák) 2007 eFT 2008 eFT Források (passzívák) 2007 eFT 2008 eFT
A. BEFEKTETETT ESZKÖZ(I.+II.III.) C. SAJÁT TŐKE (I.-V.) 42319 42 25915 26
I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 23888 24 42319 30
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0
B. FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV) 42319 42 25915 26 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  18431 18 -16404 -16
     (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
I. KÉSZLETEK V.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL.-I TEVÉKENYSÉGBŐL 0
II. KÖVETELÉSEK D. Tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 0 0
III. ÉRTÉKPAPÍROK I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
IV. PÉNZESZKÖZÖK 42319 42 25915 26 II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A.+B.) 42319 42 25915 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN (C.+D.+E.+F) 42319 42 25915 26
Budapest
2009-03-31 Kiss Tamásné