Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége Mérleg 2007
Eszközök (aktívák) 2006 eFT 2007 eFT Források (passzívák) 2006 eFT 2007 eFT
A. BEFEKTETETT ESZKÖZ C. SAJÁT TŐKE 23888 24 42319 42
I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke
II. Tárgyi eszközök II. Töketartalék
III. Befektetett pénzügyi eszközök III.Eredménytartalék 52601 53 23888 24
B. FORGÓESZKÖZÖK 23888 24 42319 42 IV. Lekötött tartalék
I. Készletek V.Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény -28713 -29 18431 18
II. Követelések D. Tartalék
ebből: pénzkiadásból származó követelések E. Céltartalékok
pénzmozg. Nem kapcsolódó követelések F. Kötelezettségek 0 0
III. Értékpapírok I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
IV. Pénzeszközök 23888 24 42319 42 II. Rövidlejáratú kötelezettségek
ebből: pénzbevételből származó kötelezettségek
Pénzmozgáshoz nem kapcsolodó kötelezettségek
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 23888 24 42319 42 FORRÁSOK ÖSSZESEN 23888 24 42319 42
Budapest
2008-03-31 Kiss Tamásné