2006

Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége Mérleg
Eszközök (aktívák) 2005 eFT 2006 eFT Források (passzívák) 2005 eFT 2006 eFT
A. BEFEKTETETT ESZKÖZ         C. SAJÁT TŐKE 52401 52 23888 24
I. Immateriális javak         I. Jegyzett tőke        
II. Tárgyi eszközök         II. Töketartalék        
III. Befektetett pénzügyi eszközök         III.Eredménytartalék 71235 71 52601 53
B. FORGÓESZKÖZÖK 52401 52 23888 24 IV. Lekötött tartalék        
I. Készletek         V.Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény -18834 -19 -28713 -29
II. Követelések         D. Tartalék        
ebből: pénzkiadásból származó követelések         E. Céltartalékok        
pénzmozg. Nem kapcsolódó követelések         F. Kötelezettségek 0   0  
III. Értékpapírok         I. Hosszúlejáratú kötelezettségek        
IV. Pénzeszközök 52401 52 23888 24 II. Rövidlejáratú kötelezettségek        
          ebből: pénzbevételből származó kötelezettségek        
          Pénzmozgáshoz nem kapcsolodó kötelezettségek        
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 52401 52 23888 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 52401 52 23888 24
                   
Budapest                  
2007-03-31 Kiss Tamásné                  

Utoljára frissítve: 2007.07.26
Szerző: Kiss Tamás