BALATONPARTI FÜRDŐEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

 

 

 

Közhasznú szervezet neve:              Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

Székhelye:                                         8251 Zánka Rákóczi út 32.

Adószáma:                                         18044146-1-19

Statisztikai számjele:                        180441469499 549 01

Bírósági bejegyzés száma:               4909     Pk.69733/1992/11

Közhasznú nyilvántartásba vétel:    2008.03. 17

A Szövetség létesítéskori vagyona:            0Ft.

A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. Két közgyűlés közötti időszakban, az elnökség az ügyvezető és az operatív döntéseket hozó testület.

 

A Szövetség története:

 

 

A BFSz megalakulásának előzménye, hogy a rendszerváltás megteremtette a XIX század végétől alakult, majd a II. világháborút követően megszüntetett fürdőegyesületek újjáalakulásának lehetőségét. Az egyesületek jelenlegi tagjai között számosan az egykori alapítók leszármazottai, a korábbi egyesületek tagjai voltak, akik őrizték és továbbadták a balatoni fürdőkultúra és a fürdőtelepek hagyományait, megtakarított pénzük, jövedelmük jó részét ide fektették be.

Az újjáalakult helyi egyesületek keresték egymással a kapcsolatot, a tapasztalat,- és információcsere, valamint a közös érdekvédelem megvalósításának lehetőségét.

A szövetség alapításánál tudtuk, hogy a hajdani Balatoni Szövetség (BSZ), amelyet annak idején a nyaralótulajdonosok és helyi lakosok, birtokosok, közösen hoztak létre és működtettek, már más feladatokat lát el, a helyi állandó lakosok által választott közigazgatást fogja össze, amelyből az aktuális törvények szerint lényegében ki vagyunk rekesztve. A névválasztás ennek megfelelően utalva az üdülőtulajdonok többségének térségbeli elhelyezkedésére is, Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége lett.

 

A Szövetség célja:

 

1.            Egységes szervezetbe tömöríteni a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a döntően a nem ál­landó lakosok összefogásából megalakított, különböző néven működő helyi üdülő- és fürdőegyesületeket;

2.            Képviselni a tagegyesületek és azok tagjainak, illetve egyes érdekcsoportjainak érdekeit, biztosítva ezzel az állami (kormányzati) és önkormányzati szervek, intézmények felé a regionális szintű partnerséget, együttműködve egyéb regionális civil szervezetekkel {CLVI. tv. (továbbiakban: Ksztv.) 26. § c.) pont 6., 12. bekezdés}

3.            Kezdeményezni, és részt venni, a balatoni régió létrehozásában, a térség és részei (kistérsé­gek) fejlődését, fejlesztését elősegítő koncepciók, tervek kidolgozásában, meg­

valósításában és ellenőrzésében, az egyenlő és szolgáltatással arányos teherviselés ér­vényre juttatásában;

4.            Minden legális eszközzel megvédeni a Balaton természetes állapotának (természet-, környezet-, műemlékvédelem) fennmaradását, elérni, hogy csak olyan be­avatkozások

valósuljanak meg, amelyek a tó és környezete állapotát, az üdülés- és pihenés minőségét javítják; {Ksztv.) 26. § c.) pont 7., 8., 9. bekezdés}

 

 

5.            Előd szervezeteink, - a XIX, szd. végétől megalapított helyi fürdőegyesületek és szövetsé­gük - hagyományait ápolni, korunkban is aktuális célkitűzéseit megvalósítani, a

balatoni állandó és nem állandó népesség között a kölcsönös tiszteletre alapítva, part­neri, jószomszédi, baráti kapcsolatokat építeni. {Ksztv. 26. § c.) pont 6., 12. bekezdés}

 

A Szövetség 2010 évi összes bevétele:                                                      47 006.- Ft.

A bevételek megoszlása:

                                               Tagdíj bevételek :                                         47 000.-Ft.

                                               Támogatások                                                           -  Ft.

                                               Banki kamatok:                                                      6.-Ft.

                                               Kölcsön felvétel                                                       -Ft.

Kiadások alakulása:

Összes kiadás:                                                                                             74 704.-Ft.

                        Saját költségek:

                                                           Nyomtatvány,irodaszer:                      1 150.-Ft.

                                                           Posta:                                                    1 720.-Ft.

                                                           Telefon:                                             27 000 .-Ft.

                                                           Rendezvény:                                       11 170.-Ft.

                                                           Fénymásolás:                                           660.-Ft.

                                                           Bank költség                                       32 815.-Ft.

                                                           Fizetett kamat                                          189.-Ft.

                                                                                    

A pénzkészlet alakulása:

                                               Nyitó: Pénztár:                                               64 305. -Ft.

                                                           Elsz.betétszámla:                                  6 156.-Ft.

                                                           Lekötött betét:                                           0.  -Ft.   

                                                           Törzstőke:                                                  0.  -Ft.

                                                           Összesen:                                         70 461 .-Ft.

 

                                                           Bevétel:                                               47 006.-Ft.

                                                           Kiadás:                                  -             74 704.-Ft.

                                                           Eredmény:                                       -  27 698.-Ft.

 

                                               Záró:  Pénztár:                                                16 605. -Ft.

                                                           Elsz.betétszámla:                                 -3 842. -Ft.

                                                           Törzstőke:                                                  0.  -Ft.

                                                           Összesen:                                          12 763.  -Ft.

 

 

 

 

 

 

 

 

A vezető tisztségviselők (az elnökség: elnök, főtitkár, kettő alelnök), munkájukat  önkéntes munkában végzik, számukra sem pénzbeli, sem pedig egyéb juttatás nem történt.

Tárgyévben a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége költségvetési támogatást nem kapott.

Tárgyévben a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége vagyonnal nem rendelkezett.

Tárgyévben a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége cél szerinti juttatást nem kapott.

Tárgyévben a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége:

támogatást nem kapott.

 

Közhasznúsági feladatok:

Érdekképviselet:                  74 704.-Ft.

Környezetvédelem:                          0 Ft.

Természetvédelem:                          0 Ft.

Összes költség:  74 704.-Ft.

 

A szövetség alapításánál tudtuk, hogy a hajdani Balatoni Szövetség (BSZ), amelyet annak idején a nyaralótulajdonosok és helyi lakosok, birtokosok, közösen hoztak létre és működtettek, már más feladatokat lát el, a helyi állandó lakosok által választott közigazgatást fogja össze, amelyből az aktuális törvények szerint lényegében ki vagyunk rekesztve.

 Tekintettel az üdülőnépesség létszámára, a Fürdőegyesületek  a Balaton körül, szükséges az egységbe foglalt érdekvédelmet valósítanak meg. Tevékenységünket 2011-ben is, ezen feladat köré csoportosítottuk.

A Balaton 2020 –ig terjedő fejlesztési koncepciójának véleményezésénél, több fordulóban javasoltuk az üdülőtulajdonosi közösséget képviselő szövetségünk önálló szavazati joggal kerüljön be a Balaton Fejlesztési Tanácsba. Hasonlóképpen kértük a Köztársasági elnök urat, támogassa kérésünket.

2011 évben is részt vettünk, képviseltük a tagszervezetek érdekeit a BFT ülésein, valamint a BSZ, BCSZSZ, NABE, Zöldkereszt szervezetek közgyűlésein és rendezvényein.

Tevékenységünk magába foglalja a tagszervezetek programjait, rendezvényeit is. Ezek a szövetség tevékenységének gerincét alkotják.

Kialakult gyakorlatunkat ebben az évben is folytattuk:

A szövetség vezető tisztségviselői tájékozódási és informálási célból egyaránt résztvevői voltak a tagszervezetek közgyűléseinek és egyéb rendezvényeinek.

Szövetségünk tevékenyen részt vett a balatoni Kék Hullám pályázat elbírálásában, a pályázó strandok  helyszíni  bejárásában.

Általánosan felmerülő kritika és felháborodás tapasztalható a hulladékszállítás és víz és csatornadíj témában.

Nincs olyan hely, ahol meg ne fogalmaznák, hogy a Balatonnak, mint kiemel üdülőkörzetnek, példát kellene mutatnia a szelektív hulladékgyűjtésben. Ezt a feladatott egy-két hulladékszigettel nem lehet megoldani. Ebben a témában, beadványainkat, javaslatainkat, eljuttatjuk az illetékeseknek.

Rendre figyelmen kívül hagyják, a  javaslatainkat ,  válaszokat nem kapunk. Egyik konzorcium sem kezeli üdülőhelynek megfelelően a hulladékgazdálkodási témát.  Elsősorban a mennyiségarányos díjfizetés bevezetésétől zárkóznak el.

 

 

Tagegyesületeink tevékenységében,  rendre tükröződik alapszabályukban és a szövetség alapszabályában megfogalmazott, hagyományőrzés, fürdőkultúra  ápolása, épített környezet megóvása, környezet és természetvédelem.

Ennek egyik szép példája a Balatonszemesi centenáriumi kiadvány, amelynek terjesztése erre az évre is áthúzódott.

 

 

 

A tevékenységeket a mellékelt programlista tartalmazza.

A Szövetség a kapcsolattartás és kommunikáció céljából honlapot üzemeltet:

www.balaton-bfsz.hu

  Tagegyesületek:

 

Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

Alsóbélatelepi Fürdőegyesület

Balatonakali Üdülőtulajdonosok Egyesülete

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület

Balatonalaiga Üdülőközössége

Balatonfenyvesi Fürdőegyesület

Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesülete

Balatonfüzfői Faluvédő- és Fürdőegyesület

Balatonlellei Fürdőegyesület

Balatonmáriafürdő Üdülőtulajdonosok Egyesülete

Balatonszárszói Üdülőegyesület

Balatonszemesi Fürdőegyesület

Balatonvilágosi Alsótelep Üdülőinek Egyesülete

Bélatelepi Nyaralók Fürdőegyesülete

Gyenesdiási Fürdőegyesület

Jankovich-telepi Fürdőegyesület

Káptalanfüredi Fürdőegyesület

Rákóczi Fürdőegyesület Balatonszepezd

Révfülöpi Fürdőegyesület

Zánkai Üdülőgazdák Egyesülete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének és tagszervezeteinek rendezvényei

2010

nap

 

Programok, rendezvények

1

09

szombat

Ábrahámhegyi Fürdő E. Vezetőségi ülés

1

20

péntek

Dr.Gérusz Miklós elnökségi tagunk temetése

2

17

szerda

BFT  ülés

3

5

péntek

Zánkai Üdülőgazdák E. éves rendes közgyűlés

3

17

szerda

B.lellei E. részközgyűlés Kaposváron

4

16

péntek

Balatonakarattyai Fürdőtelep E. tavaszi bejárás

4

17

szombat

Ábrahámhegyi Fürdő E. szemétgyűjtési akció

4

08

csütörtök

BFT  ülés

5

01

szombat

Balatonszepezd Rákóczi Fürdő E. szezonnyitó

5

12

szerda

B.lellei E. előkészületi megbeszélés a 150 éves Balaton déli parti vasút tervezett ünnepségéről.

5

15

szombat

Balatoni séta - szemétgyűjtés és piknik Balatonszemesen

5

21

péntek

BFT ülésen való részvétel

6

05

szombat

Ábrahámhegyi Fürdő E. vezetőségi és taggyűlés

6

17

csütörtök

Tárgyalás Dr.Bóka István képviselő úrral

6

26

szombat

B.lelle üdülőhelyi fórum

7

03

szombat

 Tour de Balaton bicikliverseny akarattyai állomás

 

 

 

Balatonakarattyai Fürdőtelep E. fogadó óra

7

10

szombat

BFSZ közgyűlése

7

10

szombat

Balatonszemes biciklitúra

7

11

vasárnap

Zánkai Üdülőgazdák E. üdülőhelyi fórum

7

16

péntek

Balatonszemesi E. borkóstolós jótékonysági vacsora

7

17

szombat

Balatonakarattyai Fürdőtelep E. fogadó óra

7

20

kedd

Ábrahámhegyi Fürdő E. előző évi pályázatának ellenőrzése

7

24

szombat

Balatonszemes üdülőhelyi fórum

7

24

szombat

Balatonszepezd Rákóczi Fürdő E. egyesületi nap

7

24

szombat

Balatonakarattyai Fürdőtelep E. fogadóóra

7

31

szombat

B.szemesi E, jótékonysági futóverseny

8

01

vasárnap

B.szárszói E. éves rendes közgyűlés

8

07

szombat

B.szemesi E. közgyűlés

8

08

vasárnap

B.szemesi E. Ki Mit Tud vetélkedő gyerekeknek

8

08

vasárnap

Alsóbélatelepi E. éves rendes közgyűlés

8

8

vasárnap

Ábrahámhegyi Fürdő E. Bp.-i Képzőművészeti Stúdió kiállításának megnyitója

8

14

szombat

B.lellei E. éves tisztújító közgyűlés

8

14

szombat

Balatonakarattyai Fürdőtelep E. közgyűlés

8

15

Vasárnap

Balaonakarattyai Fürdőtelep E. Hagyományos búcsú rendezése

8

17

kedd

B.lellei E. választmányi ülés

8

18

szerda

B.földvári E. közgyűlés

8

20

péntek

B.szemesi E. koszorúzás az egyesület emlékművénél

8

21

szombat

Balatonszepezd Rákóczi Fürdő E. szezonzáró

8

21

szombat

B.lelle választmányi ülés

8

21

szombat

B.szemes bolhapiac

9

04

szombat

Ábrahámhegyi Fürdő E. Falugyűlés

 

 

 

Téma: Tisztított szennyvíz bevezetése a Burnó patakba?

9

12

vasárnap

Ábrahámhegyi Fürdő E. szemétgyűjtési akció

11

12

péntek

Tájékoztató a B.lellei E. tagjai részére

11

26

péntek

Balatonparti Civil Szervezetek Szöv. Közgyűlése

12

17

péntek

BFT ülésen való részvétel

 

 

 

 

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének tisztségviselői:

Elnök:                                    Basa István

Főtitkár:                                Kiss Tamásné

Északi part alelnök: Zsitnyányi István

Déli part alelnök:                  Katus Lajos

 

 

 

Budapest, 2012. március 1.             

 

 

 

 

 

 

                                                          

Basa István     

    elnök