BALATONPARTI FÜRDŐEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

 

 

 

Közhasznú szervezet neve:              Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

Székhelye:                                         8251 Zánka Rákóczi út 32.

Adószáma:                                         18044146-1-19

Statisztikai számjele:                        180441469499 549 01

Bírósági bejegyzés száma:               4909     Pk.69733/1992/11

Közhasznú nyilvántartásba vétel:    2008.03. 17

A Szövetség létesítéskori vagyona:            0Ft.

A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. Két közgyűlés közötti időszakban, az elnökség az ügyvezető és az operatív döntéseket hozó testület.

 

A Szövetség története:

 

 

A BFSz megalakulásának előzménye, hogy a rendszerváltás megteremtette a XIX század végétől alakult, majd a II. világháborút követően megszüntetett fürdőegyesületek újjáalakulásának lehetőségét. Az egyesületek jelenlegi tagjai között számosan az egykori alapítók leszármazottai, a korábbi egyesületek tagjai voltak, akik őrizték és továbbadták a balatoni fürdőkultúra és a fürdőtelepek hagyományait, megtakarított pénzük, jövedelmük jó részét ide fektették be.

Az újjáalakult helyi egyesületek keresték egymással a kapcsolatot, a tapasztalat,- és információcsere, valamint a közös érdekvédelem megvalósításának lehetőségét.

A szövetség alapításánál tudtuk, hogy a hajdani Balatoni Szövetség (BSZ), amelyet annak idején a nyaralótulajdonosok és helyi lakosok, birtokosok, közösen hoztak létre és működtettek, már más feladatokat lát el, a helyi állandó lakosok által választott közigazgatást fogja össze, amelyből az aktuális törvények szerint lényegében ki vagyunk rekesztve. A névválasztás ennek megfelelően utalva az üdülőtulajdonok többségének térségbeli elhelyezkedésére is, Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége lett.

 

A Szövetség célja:

 

1.            Egységes szervezetbe tömöríteni a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a döntően a nem ál­landó lakosok összefogásából megalakított, különböző néven működő helyi üdülő- és fürdőegyesületeket;

2.            Képviselni a tagegyesületek és azok tagjainak, illetve egyes érdekcsoportjainak érdekeit, biztosítva ezzel az állami (kormányzati) és önkormányzati szervek, intézmények felé a regionális szintű partnerséget, együttműködve egyéb regionális civil szervezetekkel {CLVI. tv. (továbbiakban: Ksztv.) 26. § c.) pont 6., 12. bekezdés}

3.            Kezdeményezni, és részt venni, a balatoni régió létrehozásában, a térség és részei (kistérsé­gek) fejlődését, fejlesztését elősegítő koncepciók, tervek kidolgozásában, meg­

valósításában és ellenőrzésében, az egyenlő és szolgáltatással arányos teherviselés ér­vényre juttatásában;

4.            Minden legális eszközzel megvédeni a Balaton természetes állapotának (természet-, környezet-, műemlékvédelem) fennmaradását, elérni, hogy csak olyan be­avatkozások

valósuljanak meg, amelyek a tó és környezete állapotát, az üdülés- és pihenés minőségét javítják; {Ksztv.) 26. § c.) pont 7., 8., 9. bekezdés}

 

 

5.            Előd szervezeteink, - a XIX, szd. végétől megalapított helyi fürdőegyesületek és szövetsé­gük - hagyományait ápolni, korunkban is aktuális célkitűzéseit megvalósítani, a

balatoni állandó és nem állandó népesség között a kölcsönös tiszteletre alapítva, part­neri, jószomszédi, baráti kapcsolatokat építeni. {Ksztv. 26. § c.) pont 6., 12. bekezdés}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szövetség 2009 évi összes bevétele:                                                      262 753,- Ft.

A bevételek megoszlása:

                                               Tagdíj bevételek :                                         72 700.-Ft.

                                               Támogatások                                                160 000.Ft.

                                               Banki kamatok:                                                     53.-Ft.

                                               Kölcsön felvétel                                             30 000.-Ft.

Kiadások alakulása:

Összes kiadás:                                                                                             213 207.-Ft.

                        Saját költségek:

                                                           Nyomtatvány,irodaszer:                     16 186.-Ft.

                                                           Posta,bank,telefon,Internet:              86 912.-Ft.

                                                           Útiköltség:                                            5 220.-Ft.

                                                           Rendezvény:                                       91 879.-Ft.

                                                           Szakkönyv, folyóirat :                        13 010.-Ft.     

A pénzkészlet alakulása:

                                               Nyitó: Pénztár:                                               8 505.  -Ft.

                                                           Elsz.betétszámla:                              17 410.  -Ft.

                                                           Lekötött betét:                                           0.  -Ft.   

                                                           Törzstőke:                                                  0.  -Ft.

                                                           Összesen:                                            25 915.-Ft.

                                                           Bevétel:                                             262 753.-Ft.

                                                           Kiadás:                                  -           213 207.-Ft.

                                               Záró:  Pénztár:                                                64 305. -Ft.

                                                           Elsz.betétszámla:                                 6 156. -Ft.

                                                           Törzstőke:                                                  0.  -Ft.

                                                           Összesen:                                          70 461.  -Ft.

A vezető tisztségviselők (az elnökség: elnök, főtitkár, kettő alelnök), munkájukat  önkéntes munkában végzik, számukra sem pénzbeli, sem pedig egyéb juttatás nem történt.

 

 

 

Közhasznúsági feladatok:

Érdekképviselet:

 Összes költség: 213 207.-Ft.

 

100 éves az Észak-balatoni vasútvonal. Nosztalgia vonat szervezése és kísérése.

2009. június 26. szombat.

A rendezvény költsége: 60.000.-Ft.

A szövetség rendszeresen képviselteti magát a Balatoni Fejlesztési Tanács, a Balatoni Szövetség ülésein.  Javaslatokat, véleményeket fogalmaz meg a balatoni térség fejlesztési és környezetvédelmi feladataival kapcsolatos döntések előkészítéséhez.

A térségi civil szövetségekkel együttműködési megállapodás alapján jó munka kapcsolatot ápol.

 

Környezetvédelem:                          0 Ft.

Természetvédelem:                          0 Ft.

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége 2009-as évben is igyekezte teljesíteni a célokban megfogalmazott feladatokat. Tevékenységébe foglalhatók a tagegyesületek évi teljesítményei is.  A tagegyesületek 2009 évi teljesítménye is tükrözi, a megalakulásukkor megfogalmazott feladatoknak. Minden Balatonnal kapcsolatos konferencián, megbeszélésen, munkaértekezleten képviseltették magukat, eleget téve a tagok érdekképviseleti funkciónak. Fák ültetésével, szemétgyűjtő akciókkal, hozzájárultak a környezet tisztaságához. Kapcsolatteremtés és ápolás céljából, kulturális rendezvényeket és társasági összejöveteleket szerveztek.

A tevékenységeket a mellékelt programlista tartalmazza.

A Szövetség a kapcsolattartás és kommunikáció céljából honlapot üzemeltet:

www.balaton-bfsz.hu

 

  Tagegyesületek:

Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

Alsóbélatelepi Fürdő Egyesület

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület

Balatonalaiga Üdülőközössége

Balatonfenyvesi Fürdőegyesület

Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesülete

Balatonfüzfői Faluvédő- és Fürdőegyesület

Balatonlellei Fürdőegyesület

Balatonmáriafürdő Üdülőtulajdonosok Egyesülete

Balatonszárszói Üdülőegyesület

Balatonszemesi Fürdőegyesület

Balatonvilágosi Alsótelep Üdülőinek Egyesülete

Bélatelepi Nyaralók Fürdőegyesülete

Gyenesdiási Fürdőegyesület

Jankovich-telepi Fürdőegyesület

Káptalanfüredi Fürdőegyesület

Rákóczi Fürdőegyesület Balatonszepezd

Révfülöpi Fürdőegyesület

Szigligeti Táj-és Településvédő Kör

Zamárdi Baráti kör

Zánkai Üdülőgazdák Egyesülete

 

 

                                    

2009

nap

 

Programok, rendezvények

1

12

hétfő

Balaton Kiemelt Üdülőkörz. Hosszútávú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig észrevételek, javaslatok levélben

1

12

hétfő

Világörökség Egyeztető Fórum (BFT Keszthely Informáló megbeszélés

1

20

kedd

Révfülöpi Fürdő E. vezetőségi ülés

2

06

péntek

Balaton,mint a világörökség része. Civil fórum Balatonkenesén

 

 

 

Szervezők:Balatonakarattyai F.E.,Alsóréti Ü.E.,Faluház Balatonkenese

 

 

 

Szállásadók Balatonkenese

2

10

kedd

Balatonszárszó Üdülő E. elnökségi ülés

2

20

péntek

Ábrahámhegyi Egyesületi Tükör megjelenése

2

28

szombat

Balatonlellei Fürdő E. tájékoztatója a Lellei újságban

2

28

szombat

Balatonlellei Fürdő E. tájékoztatója a Lellei újságban, Norvég alapú pályázat elnyeréséről

3

01

 

Ábrahámhegyi E. Norvég pályázat I.szakasz

3

15

vasárnap

Balatonlellei Fürdő E. koszorúzás

3

15

vasárnap

Balatonakarattyai Fürdőtelep E. koszorúzás

3

17

kedd

Balatonakarattya strandbejárás, feladat felmérés

3

18

szerda

Együttműködési megállapodás kötése a NYICITA főpályázóval (Oláh Miklós) a „Balatoni Regionális Civil Stratégia készítése” pályázat készítésére, nyerés esetén végrehajtására;

4

01

szerda

Balatoni Szövetség Közgyűlése

4

02

csütörtök

Balatonszemesi Fürdőegyesület Centenáriumi Est – Emlékkönyv tartalmi ismertetése, Bp. Pilinszky kávézó;

4

04

szombat

Ábrahámhegy szemétgyűjtési akció

4

17

péntek

Balatonfüreden  a „Balaton Vidéki Vasút” centenáriumi ünneplésre előkészítő megbeszélés;

4

30

csütörtök

Révfülöpi Fürdő E.  tavaszi közgyűlés

5

01

péntek

Balatonszepezd Rákóczi Fürdő E. szezonnyitó

5

08

péntek

BFT ülés Keszthely; „Balaton Díszpolgára kitüntető cím” átadó: Basa István;

5

09

szombat

Balatonszárszó Üdülő E. elnökségi ülés

5

21

csütörtök

100 éves az Észak-balatoni vasút ünnepség megbeszélése B.kenese

5

23

szombat

Balatonszárszó Üdülőhelyi Fórum

5

30

szombat

Ábrahámhegyi Egyesület elnökségi ülés és éves rendes közgyűlés

6

01

 

Ábrahámhegyi E. Norvég pályázat II.szakasz

6

02

kedd

06. 02. – 18. Közreműködés a „Kék Zászló - Kék Hullám Zászló 2009” pályázat minősítő zsűrizésében;

6

08

hétfő

Balatonlellei Fürdő E. tájékoztatója a Lellei újságban

6

12

péntek

„Szeressük a Balatont” A balatoni lapok konferenciája Balatonföldváron;

6

16

kedd

Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács alakuló ülése Siófokon, tag: Basa István elnök;

6

19

péntek

Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége közgyűlése – Siófok;

6

27

szombat

Balatonlellei Fürdő E.üdülőhelyi fórum

6

27

szombat

100 éves az Észak-balatoni vasút Nosztalgia vonatozás Budapest-Tapolca Balatonakarattyai Fürdőtelep E. Ábrahámhegyi Fürdőegy. Zánkai Üdülő-gazdák E. Balatonszárszói Fürdőegy. Révfülöpi Fürdőegy. Koszorúzás.

7

01

vasárnap

Ábrahámhegy,a Dobruskából érkezett fotóművész kiállítása, amelynek megnyitóján a Fürdőegyesület támogatója, Pné Gábriely Mária adta a zenei aláfestést.

7

03

péntek

Balatonszemesi Fürdő E. két napos bridge verseny

7

04

szombat

Balatonszárszó Üdülő E. éves közgyűlés

7

05

vasárnap

Balatonföldvári Üdülőtul. E. éves közgyűlés Balatonföldvár

7

06

hétfő

„Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció” 2020-ig  összefoglaló kivonatához észrevételek, javaslatok – (üdülőtulajdonosok helyzete, érdekegyeztetés rendszere);

7

10

péntek

Balatonakarattya közmeghallgatás

7

11

szombat

Balatonszemesi Fürdő E. biciklitúra

7

17

péntek

Balatonszemesi Fürdő E. borkstólós jótékonysági vacsora

7

17

péntek

BFT ülés Siófok

7

18

szombat

Balatonszemesi Fürdő E. jótékonysági futóverseny

7

18

szombat

Balatonakarattyai Fürdőtelep E. vezetőségi ülés

7

18

szombat

Balatonszemesi Fürdő E. centenáriumi könyvbemutató

7

19

vasárnap

Ábrahámhegy. Károlyi Ernő, festőművész kiállításának megnyitóján szintén G. Mária szolgáltatta a zenei aláfestést.

7

20

hétfő

Balatonszemesi 5 napos néptánc tábor

7

25

szombat

Balatonszemesi Fürdő E. Üdülőhelyi fórum

7

26

vasárnap

Balatonszepezd Rákóczi Fürdő E. egyesületi nap

8

01

szombat

Balatonszemesi Fürdő E. közgyűlés, Ki mit tud, rajzverseny

8

04

kedd

Balatonszemesi Fürdő E. Tájékozódási futóverseny

8

05

szerda

Balatonkenese városavató civil megbeszélés

8

07

péntek

Balatonszemesi Fürdő E. két napos strandröplabda verseny

8

07

péntek

Ábrahámhegy A projektzáró jelentés átadása Siófokon.

8

08

szombat

Ábrahámhegy Az Ábrahámhegy és környékén alkotó művészek VI. csoportos kiállításának megnyitására a Fürdőegyesület ügyvezetőjét kérte fel a szervező, Kiss Gábor.

8

08

szombat

Révfülöpi Fürdő E.  vezetőségi ülés

8

09

vasárnap

Alsóbélatelepi Fürdőegyesület közgyűlés, EgyesületTükör megjelenése

8

11

kedd

EgyesületTükör megjelenése

8

14

péntek

Akarattyai napok

8

14

péntek

Balatonvilágos, Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. tájékoztatója Club Aliga területén tervezett fejlesztésekről – lakossági, üdülőhelyi fórum;

8

15

szombat

Akarattyai napok Balatonakarattyai Fürdőtelep E. éves közgyűlés

8

15

szombat

Révfülöpi Fürdő E.  Vízi nap

8

15

szombat

Balatonszepezd Rákóczi Fürdő E. szezonzáró

8

15

szombat

Balatonlellei FürdőE. Éves közgyűlés

8

15

szombat

Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület közgyűlése – Balatonért Díj átadása Detrich Tibor részére

8

16

vasárnap

Akarattyai napok BÚCSÚ a BAFE és a Faluház közös rendezvénye

8

20

csütörtök

Balatonlellei Fürdő E. koszorúzás Vízi karnevál

8

20

csütörtök

Balatonszemesi Fürdő E. centenáriumi emlékmű koszoruzás

8

22

szombat

Balatonszemes bolhapiac

9

05

szombat

Balatonszárszó Üdülő E. elnökségi ülés

9

05

szombat

Révfülöpi Fürdő E.  tisztújító közgyűlés

9

05

szombat

Révfülöpi Fürdő E.  szezonzáró társas vacsora

9

11

péntek

BFT űlés Badacsonytomaj

9

19

szombat

Ábrahámhegy szemétgyűjtési akció

10

13

kedd

BFSZ elnökségi ülés Balatonlelle

10

23

péntek

Balatonlellei Fürdő E. koszoruzás

10

23

péntek

Révfülöpi Fürdő E.  56'-os ünnepség Polgár Bence kopjafájánál

10

25

vasárnap

Ábrahámhegy Közös kirándulás a salföldi pálos kolostor romjaihoz az önkormányzat szervezésében, hurka-kolbász és termelői bor biztosításával. A rendezvényen igen sok helybéli és üdülő vett részt, ezzel is erősítve az összetartozás érzését.

10

27

kedd

Pályázati projektzáró konferencia Siófokon, amelyen – felkérésre – az ábrahámhegyi pályázat képviselője is tartott előadást

10

29

csütörtök

Emlékkonferencia a 10 évvel ezelőtt meghalt Dr. Göllesz Viktor emlékezetére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola szervezésében, amelyen Ábrahámhegy képviselője, P.Á.Miklós előadást tartott, „Göllesz Viktor, az ábrahámhegyi lokálpatrióta” címmel.

11

05

csütörtök

Balatonlellei Fürdő E. tájékoztatója a Lellei újságban

11

20

péntek

BFT rendkívüli ülés Keszthelyen: BFSz írásos és szóbeli beszámoló;

11

21

szombat

BFSZ éves közgyűlése Budapest

11

25

szerda

Ökoturisztikai szakmai fórum Fenékpuszta;

11

27

péntek

V. Balatoni Vándorkkonferencia Keszthely

12

05

szombat

Balatonszárszó Üdülő E. elnökségi ülés

12

17

csütörtök

Balatonlellei Fürdőtelep E. képeslap megjelentetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének tisztségviselői:

Elnök:                                    Basa István

Főtitkár:                                Kiss Tamásné

Északi part alelnök: Zsitnyányi István

Déli part alelnök:                  Katus Lajos

 

Budapest, 2010. március 1.                                                                         Basa István elnök