BALATONPARTI FÜRDŐEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE Eredménykimutatás
s.sz.             Megnevezés 2008 eFT Helyesb. eFt. 2009 eFT
1. A.Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 73240 73 262753 263
2. I:PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 73240 73 262753 263
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 60000 60
4. a) alapítótól
5. b)központi költségvetésből
6. c) helyi önkormányzattól 60000 60
7. d) társadalombiztosítótól
8. e) egyéb
9. f) továbbutalási céllal kapott
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
12. 4.tagdíjból származó bevétel 73240 73 72700 73
13. 5. Egyéb bevétel 130053 130
14. II: PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2) 0 0 0 0
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 73240 73 262753 263
19. D.Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 0 0 0 0
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4) 89742 89 218207 218
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 89742 89 218207 218
22. Ebből: továbbutalt támogatás
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4)
27. 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások
28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 0 0
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.) -16502 -16 44546 44
32. 1. Közhasznú tev.tárgyévi pénügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) -16502 -16 44546 44
33. 2.Vállalkozás tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(B./I.-F./1.-F./4.)
34. H. Nem pénzben realizált eredmény(+-1.+-2) 0 0 0 0
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye(A./II.-E./2.-E./3.) 0 0 0 0
36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye(B./2.-F./2.-F./3.) 0 0 0 0
37. I. Adozás ellőtti eredmény (B./1.-F./1) +-H/2 0 0
38. J. Fizetendő társasági adó
39. K. Tárgyévi eredmény
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -16502 -16 44546 45
41. 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) 0 0 0 0
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
43. 1. Bérköltség
44. ebből: - megbízási díjak
45.           - tiszteletdíjak
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
47. 3. Bérjárulékok
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
49. C. Értékcsökkenési leírás
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
51. E. A Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege