BALATONPARTI FÜRDŐEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE Eredménykimutatás
s.sz.             Megnevezés 2007 eFT 2008 eFT
1. A.Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 87487 87 73338 73
2. I:PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 87487 87 73338 73
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
4. a) alapítótól
5. b)központi költségvetésből
6. c) helyi önkormányzattól
7. d) társadalombiztosítótól
8. e) egyéb
9. f) továbbutalási céllal kapott
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0
12. 4.tagdíjból származó bevétel 87487 87 73240 73
13. 5. Egyéb bevétel 98
14. II: PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2) 0 0 0 0
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 87487 87 73338 73
19. D.Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 0 0 0 0
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4) 69056 69 89742 89
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 69056 69 89742 89
22. Ebből: továbbutalt támogatás
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4) 0 0
27. 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások
28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 0 0
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.) 18431 18 -16404 -16
32. 1. Közhasznú tev.tárgyévi pénügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 18431 18 -16404 -16
33. 2.Vállalkozás tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(B./I.-F./1.-F./4.) 0 0
34. H. Nem pénzben realizált eredmény(+-1.+-2) 0 0 0 0
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye(A./II.-E./2.-E./3.) 0 0 0 0
36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye(B./2.-F./2.-F./3.) 0 0 0 0
37. I. Adozás ellőtti eredmény (B./1.-F./1) +-H/2 0 0 0
38. J. Fizetendő társasági adó
39. K. Tárgyévi eredmény
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 18431 18 -16404 -16
41. 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) 0 0 0 0
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
43. 1. Bérköltség
44. ebből: - megbízási díjak
45.           - tiszteletdíjak
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
47. 3. Bérjárulékok
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
49. C. Értékcsökkenési leírás
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
51. E. A Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege