BALATONPARTI FÜRDŐEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE Eredménykimutatás 2007
            Megnevezés 2006 eFT 2007 eFT
A VÉGLEGES PÉNZBEVÉTELEK, ELSZÁMOLT BEVÉTELEK (III+IV) 118526 119 87487 87
1. Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel
2. Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek
I Adóköteles pénzbevételek (1+2)
3. Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevétele
4. Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek
II. Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek (3+4)
III. Adóköteles bevételek (I+II)
5. Pénzbevételt is jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek 118526 119 87487 87
6. Pénzbevételt nem jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek
IV. Jövedelemadózás alá nem vont bevételek (5+6) 118526 119 87487 87
B VÉGLEGES PÉNZKIADÁSOK, ELSZÁMOLT RÁFORDÍTÁSOK (VIII+IX) 147239 148 69056 69
7. Anyag- és árubeszerzés költségei
8. Személyi jellegű ráfordítások
9. Egyéb termelési és kezelési költségek, ráfordítások
V. Ráfodításként érvényesíthető kiadások (7+8+9)
10. Nem pénzben kiegyenlített,nem beruházási clú beszerzések
11. Természetbeni juttatások munkavállalóknak, tagoknak
12. Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások
VI. Ráfordítást jelentő eszközváltozások (10+11+12)
13. Értékcsökkenési leírás
14. Értékvesztés
15. Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása +-
VII.. Ráfordítás jelentő elzámolások (13+14-15)
VIII. Ráfordítások összesen (V+VI+VII)
16. Beruházási kiadások
17. Egyb kiadások 147239 148 69056 69
IX. Jövedelemadózásban ráfordításként nem érvényesíthető kiadások (16+17) 147239 148 69056 69
C. PÉNZÜGYI EREDMÉNY ADÓKÖTELES TÁRGYÉVI VÁLTOZÁSA (I-V)
D. PÉNZÜGYI EREDMÉNY JÖVEDELEMADÓZÁSALÁ NEM VONT TÁRGYÉVI VÁLTOZÁSA (5-IX) -28713 -29 18431 18
E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY TÁRGYÉVI VÁLTOZÁSA (+-C+-D) -28713 -29 18431 18
F. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (II+6-VI-VII)
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+F-6)=(III-VIII)
18. Fizetendő társasági adó
H. ADÓZOTT EREDMÉNY (G-18)
19. Jóváhagyott osztalék
I. EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (H-19)