2006

BALATONPARTI FÜRDŐEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE Eredménykimutatás
  Megnevezés 2005 eFT 2006 eFT
A VÉGLEGES PÉNZBEVÉTELEK, ELSZÁMOLT BEVÉTELEK (III+IV)        
1. Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel        
2. Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek        
I Adóköteles pénzbevételek (1+2)        
3. Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevétele        
4. Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek        
II. Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek (3+4)        
III. Adóköteles bevételek (I+II)        
5. Pénzbevételt is jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek 80111 80 118526 119
6. Pénzbevételt nem jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek        
IV. Jövedelemadózás alá nem vont bevételek (5+6) 80111 80 118526 119
B VÉGLEGES PÉNZKIADÁSOK, ELSZÁMOLT RÁFORDÍTÁSOK (VIII+IX)        
7. Anyag- és árubeszerzés költségei        
8. Személyi jellegű ráfordítások        
9. Egyéb termelési és kezelési költségek, ráfordítások        
V. Ráfodításként érvényesíthető kiadások (7+8+9)        
10. Nem pénzben kiegyenlített,nem beruházási clú beszerzések        
11. Természetbeni juttatások munkavállalóknak, tagoknak        
12. Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások        
VI. Ráfordítást jelentő eszközváltozások (10+11+12)        
13. Értékcsökkenési leírás        
14. Értékvesztés        
15. Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása +-        
VII.. Ráfordítás jelentő elzámolások (13+14-15)        
VIII. Ráfordítások összesen (V+VI+VII)        
16. Beruházási kiadások        
17. Egyb kiadások 98945 99 147239 148
IX. Jövedelemadózásban ráfordításként nem érvényesíthető kiadások (16+17) 98945 99 147239 148
C. PÉNZÜGYI EREDMÉNY ADÓKÖTELES TÁRGYÉVI VÁLTOZÁSA (I-V)        
D. PÉNZÜGYI EREDMÉNY JÖVEDELEMADÓZÁSALÁ NEM VONT TÁRGYÉVI VÁLTOZÁSA (5-IX) -18834 -19 -28713 -29
E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY TÁRGYÉVI VÁLTOZÁSA (+-C+-D) -18834 -19 -28713 -29
F. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (II+6-VI-VII)        
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+F-6)=(III-VIII)        
18. Fizetendő társasági adó        
H. ADÓZOTT EREDMÉNY (G-18)        
19. Jóváhagyott osztalék        
I. EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (H-19)        

Utoljára frissítve: 2007.07.26
Szerző: Kiss Tamás