JEGYZŐKÖNYV

 

 

Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

Közgyűléséről

 

 

Időpont:           2010. július. 10. 10 óra 30 perc

Helyszín:             8251 Zánka   Rákóczi út 32. Faluház                                                    

Készült:            Jegyzetek alapján

 

Basa István elnök:

 

           Köszönti a közgyűlést jelenlétükkel megtisztelő meghívottakat, a tagszervezetek képviselőit és a szövetség tisztségviselőit;

        A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy személyesen, vagy meghatalmazás útján 13 tagszervezet képviselteti magát, így 62 % szavazati arány biztosítja a határozatképességet;

        Külön köszönti Martényi Árpád urat, a Balatonakali Üdülőtulajdonosok Egyesülete elnökét

 

           Ismerteti a meghívóban részletezett napirendi pontokat:

1./  Megbeszélés, véleménycsere az idei nyári szezon tapasztalatairól, javaslatok a

      a további feladatokhoz;

 

2./ Javaslatok, egyeztetés az önkormányzati választások stratégiájának kialakításához;

 

3./ Emlékezés Dr. Gérusz Miklósra és Felügyelő bizottsági tag választása.

 

4./  Javaslatok vállalandó feladatokra a tagegyesületek tapasztalatai alapján.

 

5./  Egyebek                           

 

        A közgyűlés tisztségviselőinek javasolja:

 

-         az ülést levezetőjének:  Basa István;

-         jegyzőkönyvvezetőnek:            Kiss Tamásné

-         hitelesítőknek:              Dr. Gimesi András;

                            Katus Lajos

 

Egyéb javaslat nincs, elfogadásukat kéri:

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

 

1.     napirendi pont:

 

Megbeszélés, véleménycsere az idei nyári szezon tapasztalatairól,

javaslatok a további feladatokhoz.

Basa István elnök:

 

Ismételten szeretettel köszönti a Balatonakali Üdülőtulajdonosok egyesületének elnökét Martényi Árpád urat és felkéri, hogy szóljon pár szót egyesületükről.

 

Martényi Árpád:

Balatonakaliban is, azért jött létre az egyesület, hogy az üdülőtulajdonosok érdekeit képviselje és védje. A fő feladatuk a parthoz jutás biztosítása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének szorgalmazása, közlekedési problémák megoldása, zöldhulladék elhelyezési lehetőség megteremtése. Lassú folyamatnak látja az üdülőtulajdonos és állandó lakos érdekellentétének a feloldását.

Tapasztalatcsere érdekében jött el a szövetség közgyűlésére.

A kérdést megelőzve, egyesületük szövetségbe való belépéséről őszi közgyűlésük előtt dönt az Intéző Bizottság.

A közgyűlésre elnök urat meghívják

 

Basa István elnök:

Köszöni a tájékoztatást.

 

Kezdeményezésére - rendhagyó elnökségi ülés keretében, - az elnökség tagjai és Dr. Bóka István országgyűlési képviselő úr között egy megbeszélésre került sor, ismerteti ennek tartalmát:

          Hogyan lehetne az üdülőtulajdonosok érdekeinek érvényesítését beépíteni az önkormányzati törvénybe, tekintettel arra, hogy a mai helyzet szerint az egyesületeknek tanácskozási, szavazási joga nincs. Azt már majdnem mindenhol elértük, hogy a Testületi ülésekre meghívják az egyesület vezetőit. Hozzászólási jogunk van, ha szót kapunk. üdülőtulajdonosokat érintő döntéseknél, esetleg beválasztják az egyesület képviselőjét a bizottságba.

           Második téma volt a Szentkirályszabadjára tervezett repülőtér engedélyezése.

Polgári reptérrel kapcsolatban, környezettanulmány készült. Civil szervezetek ellenzik. Szövetségünk ügyféli jogállást kért és kapott, így több település nevében képviseli a nemleges véleményt. Szakmailag megalapozott értékes előadásokat lehetett a témában hallani. A vizsgálat még nem zárult le. Káptalanfüredi tagegyesületünk is önállóan ügyféli jogállás birtokában lép fel az engedélyezés ellen. (A részleteket a környezetvédelmi hatóság honlapján meg lehet nézni, tanulságos).

 

Martényi Árpád. (Balatonakali):

 

Őket is megkeresték a témában, egyesületük is ellenzi, mert szerintük nincs elég szálloda a fogadásra.

 

Basa István elnök:

 

        Visszatérve a képviselő úrral való találkozásra, a statisztikákból próbáltunk utána járni, nincs nyilvántartás, arról, hogy az üdülőtulajdonosok közül mennyien tartózkodnak nyáron az üdülőhelyeken. A képviselő úr véleménye szerint célszerű lenne egy „lakossági egyenérték” fogalom bevezetése. Úgy gondolja objektív mérőszámra lenne szükség, talán a vízfogyasztás alapján lehetne mérni az üdülőben tartózkodást. Télen nem nagy a látogatottsága a balatoni településeknek.

A jelen helyzetben az önkormányzatok finanszírozásának alapja az állandó lakosok száma, így az általánosan elfogadott gyakorlat, hogy a helyi lakosnak kell kedvezniük, az üdülőtulajdonosnak nem. Érveinket megértve, úgy gondolja, elérhető lehetne, hogy az üdülőhelyek önkormányzatai „lakosegyenérték” (tartózkodásra vetített mutató) alapján kapják a normatíva alapú támogatást.

A KSH adatai szerint átlagban 44% az üdülőtulajdonok száma. A BKÜ egészét figyelembevéve az üdülőingatlanok száma meghaladja az 50 % -ot, a parti településeken ez az arány még magasabb!

 

             A hulladékszállítási témában szövetségünk következetesen nehezményezi, hogy az elszállított mennyiségnél, jóval többet fizetünk, így nemcsak az EU-s irányelveket látjuk sérülni, de ellentmondást is érzünk képviselő úr okfejtése és a tények között, mert átlagban 6 hónapos a fizetési kötelezettségünk! El nem végzett szolgáltatásért kell fizetnünk.

 

Kiss Tamásné főtitkár:

 

Javaslatokat kér Dr. Bóka István képviselő úrnak benyújtandó anyaghoz.

 

Varsányi Tibor (Balatonfenyves):

 

Fenyvesen 81% az üdülőtulajdonosok aránya. Ellentétek vannak a helyi vezetőség és az üdülőtulajdonosok között. Ingatlanadó 700 Ft./m2 Az önkormányzat viselkedését, csúnya hozzáállásnak tartja. Választói törvény, alkotmány, önkormányzati törvény módosítását tartaná helyesnek.

 

Basa István (Zánka):

 

Zánkán is van vitás helyzet az állandó lakosok és az üdülőtulajdonosok között. Nincsenek egyenlő jogaink például a strandbelépők tekintetében, aktualitás, hogy éppen holnap tartunk üdülőhelyi fórumot ebben és GYIC –be való akadálymentes átjárás témájában.

 

Az üdülőhelyen tartózkodó népesség fogalmának bevezetésével kapcsolatban mutató kialakítása nehéz. Legalább a kisebbségi önkormányzat jogait szeretnénk megkapni.

 

Varsányi Tibor (Balatonfenyves):

 

Hulladékszállítási probléma a kötelező 31 hét.

Helyi súlyos problémaként említi a Balatonba szivárgó barna vizet. A Berekből szivárog, senki nem törődik az ott 5000 állatot tartó gazdával.

 

Dr. Jáky Miklós (Bélatelep):

 

Hulladékszállításnál a mennyiség nem mérvadó? Alapdíjat is számolnak. Véleménye szerint a költségeket nem helyesen állapítják meg.

 

Pattantyús Miklós (Ábrahámhegy):

 

Északi parton messzebb épült a hulladéklerakó. Ezzel indokolják a költségnövekedést.

 

Varsányi Tibor (Balatonfenyves):

 

Hulladékgazdálkodási törvényt el kell olvasni. A hulladék az, amiről lemondunk. Pénzügyi lobby ellen tehetetlenek vagyunk.

 

Katus Lajos alelnök:

 

A hulladékszállításra konzorcium alakult, több mint 200 önkormányzat részvételével. Tab, Koppányvölgy vezetésével 23 Önkormányzat a konzorcium elnökéhez fordult, hogy hívja össze a konzorciumot, de Siófok polgármestere elzárkózott az ötlettől, bár a Somogyi Hírlapban cáfolta. Javasolja, hogy csatlakozzunk a felvetéshez.

 

Basa István elnök:

 

Az északi és a déli parton egy - egy konzorcium van, mindkettőnél a meghatározó többséget a nem balatoni települések adják, amelyek meggyőzése igazunkról még nehezebb feladat. Sőt, ha elérhető az előbb említett önkormányzati finanszírozás módosítása, lehet, hogy egyenesen ellenünk fordulnak! Minden kezdeményezésünknél figyelembe kell vennünk az átfutási idő korlátját is!

 

Dr. Gimesi András (Balatonszárszó):

 

Szárszón kétszer annyi üdülő van, mint állandó lakás. Az üdülők által befizetett adók, bizonyos %-át, az üdülőhelyre kellene fordítani. A baj az, hogy ennek, sincs törvényi háttere.

 

Martényi Árpád (Balatonakali):

 

Hulladékszállítási és vízdíj ügyben is lépni kell véleménye szerint.

 

Dr. Gimesi András Balatonszárszó):

 

Véleménye szerint nem állami normatíva kell, hanem a befizetett adóból venne el és fordítaná az üdülőtelepre.

 

Basa István elnök:

 

A javaslatok összegyűjtésére, minden egyesület számára van lehetőség. Élni is kell vele.

Kéri törekedjen mindenki az általánosan értelmezhető javaslatokra, ne a helyi specialitásokra.

Jogi és közgazdasági segítséget is igénybe kell venni.

 

Határidőt javasol: 2010.október 31.

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

 

2.     napirendi pont:

 

Javaslatok, egyeztetések az önkormányzati választások

stratégiájának kialakításához

 

Basa István elnök:

 

      A kérdés a következő, hogyan tudjuk a helyi önkormányzati választásokat érdekeink szerint összetételre, problémáinkat megértő és orvosolni is képes személyek választására bírni.

       A jelenlegi törvények alapján egy lehetőségünk van ideiglenes, úgynevezett tartózkodási helyként, az üdülőingatlanba bejelentkezni. Ha a lakcímkártyán szerepel az üdülőingatlan, mint tartózkodási hely a jegyzőnél, bejelenthetjük, hogy itt akarunk szavazni.

      Élni lehet és kell a helyi újságok adta lehetőséggel, természetesen tárgyilagos és tényszerű közlésekkel.

      Körünkben van Balatonszemes képviseletében Buday Miklós úr, aki évek óta következetes harcos védelmezője a Szemesi Miújság kiadó szerkesztőjeként az üdülőtulajdonosok érdekeinek. Javasolom, konzultáljatok vele.

 

 

 

3.     napirendi pont:

 

Emlékezés Dr. Gérusz Miklósra és

Felügyelő Bizottsági Tag választása

 

Basa István elnök:

 

A szövetség alapító alelnökére, majd erről a tisztségéről lemondva, Felügyelő Bizottságunk tagjává választott barátunkra emlékezzünk egy rövid hallgatással.

Dr. Gérusz Miklós életútjáról több méltatás jelent meg a helyi és szakmai újságokban.

Szövetségünk nevében „Egy igazi balatoni ember hagyatéka” címmel írtam méltatást, megemlékezést, amit a Balatoni Futár februári számában jelentetett meg.

 

Temetésen Balatonvilágos polgármesterével beszélgetve javasoltuk, Ő is egyetértett vele, hogy vegyük tervbe egy emlékkő felállítását közösen. A helyiek kezdeményezéséről még nincs információ, ne feledjük, választási év van, de még mi sem döntöttünk közösen arról, hogy a szövetség vállal-e anyagi részvételt. Kérem véleményeteket.

 

Kiss Tamásné főtitkár:

 

Magánszemélyként is folytathatnánk gyűjtést, mivel a szövetség anyagi helyzete nem túl jó. Évek óta nem volt lehetőségünk pályázni, idén megtehettük, bírálatáról még nem kaptunk értesítést.

 

Közfelkiáltással:.

 

Ötlet elvetve.

Szavazási javaslat: vállaljon anyagi szerepet a szövetség az emlékkő állításában.

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

Basa István elnök:

 

Dr. Gérusz  Miklós halálával megüresedett egy hely Felügyelő Bizottságunkban.

A pótlásra több alkalommal kértem javaslataitokat, beleértve a bizottság vezetőjét és tagját is, többször volt alkalmunk közösen is elgondolkozni a legmegfelelőbb, tevékenységünket, gondjainkat és minket jól ismerő személy kiválasztásáról.

Összegezve, egy olyan személyre teszek javaslatot, aki mindezeknek a kívánalmaknak megfelel és szinte valamennyien évek óta ismerjük, Dr. Gérusz Miklós idősebb fiára:

 

 Gérusz Miklósra.

 

Kérem véleményeteket, esetleg egyéb személyre javaslatot;

 

Nagy Gábor:

 

       Balatonvilágos Alsótelep Üdülőinek Egyesülete képviseletében, annak elnökségi tagjaként kér szót, mert elnökünkkel a temetésen találkoztunk utoljára, azt követően hosszú időre elutazott, Ausztráliában tartózkodik. Bár ígérte, nem került rá sor, hogy tisztségét utódnak átadja;

      Köszöni, és messzemenően egyetért a jelöléssel, üdülőtársként és az egyesületben végzett munkája alapján is javasolja elfogadását;

 

Dr. Heinczinger Mária FB elnök:

 

      Őszintén sajnálja Dr. Gérusz Miklós elvesztését, mert igazán hozzáértő és lelkiismeretes kollegát, barátot vesztettünk el;

      Pótlásáról valóban több alkalommal tanácskoztunk, kerestük helyébe, örökébe léphető személyt, és közösen reméljük fiában meg is találtuk;

      javasolja Gérusz Miklós megválasztását.

 

Basa István elnök:

 

Tekintettel arra, hogy javaslat egyéb jelöltre nincs, kéri Gérusz Miklós elfogadását:

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

 

 

 

4.     napirendi pont:  

 

Javaslatok, hozzászólások a tagegyesületek tapasztalatai alapján.

 

 

Martényi Árpád. (Balatonakali):

 

             Felhívja a figyelmet az NCA pályázatra, valamint

             Javasolja a balatoni civil egyesületekkel való együttműködést.

 

Basa István elnök:

 

             Köszöni a javaslatot. Tudunk az NCA-ról. Több egyesületünk is eredményesen pályázott már. A szövetség is élt már a pályázati lehetőséggel;

             A balatoni társszervezetekkel az együttműködések évek óta léteznek. Pl. elsők között a Balatoni Szövetséggel, Nők a Balatonért Egyesülettel, BCSzSz –el,. Zöldkereszttel, Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal. stb.

             A BSZ Kék zászló programja idén is létezik. A strandok „osztályozása” a regionális civil szervezetek, így szövetségünk bevonásával történik.

 

Zsitnyányi István alelnök:

 

             A szomorú helyzet az, hogy másodrangú állampolgárok vagyunk a Balatonnál. Meg kell szerezni az érdekképviseletet. Ehhez nagy türelem és empátia kell. Ez a dolgunk.

             Együttműködési megállapodást kell kötni az önkormányzatokkal. Révfülöpön szép eredményt értek el. Közterület-felügyelő, településőr van az ő egyesületük javaslatára.

             Jóba kell lenni a mindenkori képviselőkkel. Részt kell venni a testületi üléseken.

 

Dr. Jáky Miklós (Bélatelep):

 

             Felhívja a figyelmet, a nádat le kell vágni!

             A Balaton rendszeres kotrását el kell kezdeni!.

             Be kell vezetni a vízszint szabályozását.

             Ezeket, a problémákat minden fórumon fel kell vetni.

 

Kiss Tamásné főtitkár:

 

A helyi önkormányzat feladata a kotrás és a nádvágás. Javasolja a Bélatelepi egyesületnek, hogy írjon beadványt az önkormányzathoz.

 

Varsányi Tibor (Balatonfenyves):

 

Egyetért. A nádasok nem tudják a feladatukat ellátni. (Rigó csatorna, Berekből jövő víz). A turizmust tönkreteszi náluk. A BFT. tudja, mi történik Fenyvesen? A szövetség segítségét kéri.

 

Martényi Árpád (Balatonakali):

 

A fejlődésre nem megoldás az SCD csoport.

 

Varsányi Tibor (Balatonfenyves):

 

Egyetért, az nem üdülőbarát!

 

 

 

5.     napirendi pont:                          

 

Egyebek

 

 

Buday Miklós:

 

             Bemutatta a www.minalunk.hu településportált, ismertette előnyeit, kiemelte nagyfokú rugalmasságát.

             Ajánlatot tett a szerkesztői munka vállalására minden jelenlévő egyesületnek.

             a BFSZ erkölcsileg támogatja a kezdeményezést.

 

Basa István elnök:

 

Megköszöni az aktív közreműködést, jó munkát kívánva a közgyűlést bezárja.

 

 

Zánka, 2010.július 10.

 

 

Melléklet:

 

        Jelenléti ív;

        FB tag nyilatkozata

 

 

 

      Basa  István sk.

                                                                                                         elnök

 

 

Jegyzőkönyvvezető:

 

 

 

                                          Kiss Tamásné

 

Hitelesítő:

 

 

 

                       Dr. Gimesi András.                                      Katus Lajos