A Balatonszemesi Fürdőegyesület története

Jóllehet Szemesen már az 1880-as években megjelentek az első nyaralóvendégek, a szemesi fürdőkultúra kezdetét 1895-re tehetjük, amikor a község birtokosa, gróf Hunyadi Imre belátva a nyaralóforgalom előnyeit és perspektíváját, birtokából a korábban birkalegelőnek használt területet kihasítva, megtette a lépéseket a parcellázás érdekében. 1898 és 1902 között nagyszabású tereprendezési munkálatokat végeztek a mai gyógyszertár helyétől az őszödi határig és ezzel párhuzamosan elkezdődött a terület parkosítása is. Az első szemesi villát, a Bagolyvárat, Vajdits Alajos ezredorvos építette romantikus stílusban 1898-ban. Ettől kezdve évente 2-3 villa épült. Már 1901-ben a “törzsnyaralók” kezdeményezésére a birtokos Hunyadi gróf a telekvásárlást és az adásvételi szerződés megkötését csak akkor engedélyezte ha az ingatlanvásárlót a választmány tagjai pártfogolták és referenciát vállaltak érte. A vezérelv az volt, hogy “Szemes mindenkor egy családias jellegű telep az úri keresztény középosztály nyaralóhelyéül szolgáljon”.

A telep fejlődése egyre inkább sürgetővé tette egy sajátos testület a fürdőegyesület létrehozását. A Balatonszemesi Fürdőegyesület 1908 augusztus 20.-án tartotta alakuló összejövetelét és augusztus 29.-én választotta meg első tisztikarát. A Fürdőegyesület első elnöke Szőts Farkas református teológiai tanár lett.

A Fürdőegyesület nemcsak a fürdőtelep és a község közügyeiért, hanem a közösségi és társaséletért is sokat tett, rendezvények, versenyek megszervezésével. Szemes kulturális életének fellendítése, az Olvasókör, a mozi, a műkedvelő előadások és műsorok nagy száma a Fürdőegyesület lelkes gárdájának az érdeme volt. Az egyesület tagjai, vezető tisztségviselői többnyire befolyásos állami tisztségviselők, államtitkárok, miniszterek voltak, akik telepük fejlesztése érdekében jelentős támogatásokat tudtak szerezni és ezáltal fontos beruházásokat valósítottak meg, melyek többsége a mai napig üzemel.

Hegyeshalmi Lajos, miniszteri tanácsos elnöksége alatt, 1911-től, Szemes rohamos fejlődésnek indult. Összeköttetései révén sikerült felgyorsítani a kikötő építését, az állomásépület építésének megszervezését, valamint az üdülőövezetben nagyszabású parkosítások is kezdődtek.

A telep fejlődésének felgyorsulása az 1920-as évek második felétől figyelhető meg. Az egyesület tulajdonába került Hunyadi József gróf adományozása révén a szemesi partszakasz jelentős része, folytatódtak a parkosítások, sétányok kialakítása, teniszpályák építése, és a villák száma is megtöbbszöröződött.

1933-ban realizálódott az a korábban már megfogalmazott igény, hogy a Fürdőegyesület önálló klubházat építsen. A leendő Vigadó épületére adományokat gyűjtöttek a villatulajdonosoktól és egy évvel később 1934-ben fejeződött be az építkezés. A harmincas évek közepétől a Vigadó lett Szemes társasági életének központja. Az épületben klubház, étterem és kitűnő cukrászda is üzemelt, és elsőrangú jazz és szalonzene szólt..

Az egyesületet 1948-ban egy állami rendelettel megszüntették és vagyonát államosították. Az azt követő több mint 40 évben az alapító tagok leszármazottai és a régi villák felnövekvő nemzedékei baráti összejöveteleken találkozhattak nyaranta Szemesen. A kis közösség tagjai nem szóródtak szét, összetartotta őket Szemes szeretete.

Ez a ragaszkodás hívta életre ismét a Balatonszemesi Fürdőegyesületet a rendszerváltozáskor 1990-ben. Déri József, majd Dobozy Dániel elnöksége az újjáalakult Fürdőegyesület alatt felelevenítette a régi közösségi és társas életet bálok, sportversenyek, a Szent István napi vitorlásfelvonulás szervezésével. Szemesért munkálkodva együttműködési megállapodást kötött a Fürdőegyesület a község önkormányzatával. Az egyesület folyamatosan segítette javaslataival a képviselőtestület tevékenységét de mindig szem előtt tartotta a szemesi nyaralótulajdonosok érdekeit.

Sajnos a sorozatos nézeteltérések és érdekellentétek miatt ezt a megállapodást Balatonszemes polgármestere és képviselői 2003. tavaszán egyoldalúan felmondták.

2003. augusztus 9.-én a Fürdőegyesület tisztújító közgyűlésén megválasztotta új vezérkarát. Czirják Mariann elnök asszony vezetésével arra törekszik az új választmány, hogy új együttműködési megállapodás szülessen a község képviselőtestületével. Szeretnénk a szemesi nyaralótulajdonosok érdekeit képviselve dolgozni az egész község javára.

 

Készítette: Stirling János és Hergárné Mády Katalin