Club Aliga ügyében

 

Mint a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének elnöke, a Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület felkérésére, de saját meggyőződésünk által is vezérelve, egyetértve a helyi üdülőegyesület felfogásával és mindazokkal, akik támogatják annak törekvéseit, a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége is tiltakozik a Club Aliga tervezett privatizációja ellen. Nem azért, mert ne tehetné meg a tulajdonos, hogy elidegeníti a saját tulajdonát és nem is azért, hogy megakadályozzunk egy lehetséges fejlesztést, vagy fejlődést, hanem azért, mert ennek a területnek a korábbi jogos tulajdonosa, az önkormányzat és az itt élő és nyaraló emberek jogfosztott helyzete ismét nem fog változni. Annak ellenére sem, hogy a rendszerváltozást követően a lakosság, az üdülőtulajdonosok és az önkormányzat is számos ígéretet kapott a terület helyzetének a javukra történő megváltoztatására. Ezek azonban olyan ígéretek maradtak, amelyeket soha nem teljesítettek és ugyanúgy, mint a rendszerváltozást megelőzőn, lényegében mai is elzárt terület az egykori MSZMP üdülő.

Jogtalannak, és mondjuk ki, jogosan jogtalannak érzik az aligai emberek, az aligai polgárok és az üdülőtulajdonosok, hogy mindösszesen 130 méteres strandjuk van, miközben irgalmatlanul sok energiát, szabadidőt öltek bele abba, hogy minden felet kielégítő megoldás jöhessen létre ezen a területen. Igen, mert bátorítást kaptak egyrészt az államtól, a vagyonkezelőtől, korábban az önkormányzattól, amely most ugyancsak várományos kárvallottja lehet a mostani helyzetnek, annak, hogy immár valamennyi érintett, így az önkormányzat, a helyi polgárok és az üdülőtulajdonosok is ki lesz zárva a terület használatából. És a kör ismételten bezárul.

A Balatonparti Fürdőegyegyesületek Szövetsége is ügy véli, hogy a tervezett tulajdonosváltozás és vagyonkezelésbe adás után kialakuló állapot ellentétes a jogszabályi rendelkezésekkel, jelesül a Balaton törvény előírásaival, hiszen ez a privatizáció továbbra sem biztosítja azt a vízparti közös és ingyenes használatot, a parti rész 30 %-át elérő szabad terület kialakítását, továbbra is csak az arra kiválasztott elitnek lesz lehetősége az adófizetők pénzéből épült partszakasz és a létesítmények használatára és az aligaiak változatlanul a Balaton mostoha gyermekei lesznek és azok is maradnak, akik voltak korábban is, kizártak. A mese hasonlatával élve, a harmadik, vagy a legkisebb, de mégiscsak királyfi, aki nem adja fel és harcol az igazáért, az igazságért, ahogy ezt teszi immár 15 év óta folyamatosan.

A BFSz teljes mértékben szolidáris a helyi üdülőközösséggel. 1990 óta szinte minden alkalommal kiállt az egyesület törekvései mellett, számos levelet elküldött, számos felszólalást produkált annak érdekében, hogy a terület közkinccsé váljék és ez a törekvése mára sem változott meg. Több alkalommal, még titkosnak minősített megbeszélésen is részt vett a helyi egyesület képviselőivel, azonban az ígéretek is maradtak, nem oldva meg a terület és annak népessége alapvető problémáját, a kizártságot, elzártságot, mondjuk ki, a jogfosztottságot.

A fentiekre figyelemmel és csatlakozva a helyi önkormányzat és a helyi polgárok, a Balatoni Szövetség és mások, egyes állampolgárok és nem utolsósorban az üdülőtulajdonosok követeléséhez, a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége is támogatja azt a követelést, hogy a Club Aliga területének déli része, az a terület, amelyet vagyonkezelésbe kívánnak adni, kerüljön az önkormányzat birtokába, végső soron a tulajdonába, míg a kikötőtől északra eső terület is kerüljön közös és ingyenes használatába mindazoknak, akik ugyanúgy a törvény kötelezettjei, de egyúttal kedvezményezettjei is,a helyi polgároknak és üdülőtulajdonosoknak.

 

Mondjuk ki bátran, súlyos jogsértés történik évek, évtizedek, immár közel hat évtizede óta, pedig ez oly sok idő, hogy találhatott volna megoldást a kormányzat arra, hogy megbékéljen a polgárokkal, a lakossággal, az üdülőtulajdonosi népességgel. Nem pénzszerzésre, hanem a közösség boldogulására kell fordítani a hatalmat, mert az az állam feladata, hogy a közjót szolgálja és ez most egyenlő a világosi-aligai önkormányzat tulajdonba , illetve az ingatlan közösségi használatba kerülésével.

Az a nyolc milliárd forint, amit az állam kapna ezért a területért, egy csepp a tengerben az éves költségvetést tekintve, a terület önkormányzati tulajdonba kerülése viszont annak a törekvésnek a jogos elismerése lenne, amelyért a helyiek immár több, mint 15 éve küzdenek.

Azt se feledjük el, hogy kuriózum, negatív kuriózum, hogy van olyan helység a Balaton mellett, amelynek lakói és az üdülőnépessége nem juthat le a tó partjára.

Határozottan támogatjuk tehát a Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület és a Balatonvilágosi Önkormányzat törekvését és jelen fórumot is felhasználjuk arra, hogy a Szövetségünk nevében kifejezzük szolidaritásunkat a helyiekkel, támogatva az ő törekvéseiket.

Köszönöm, hogy meghallgattak!