Jegyzőkönyv

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének Elnöksége

2003. július 31-i balatonlellei üléséről

 

Az ülés időpontja: 2003. július 31. (csütörtök) délután 14 óra.

Az ülés helyszíne: Balatonlelle, Üvegház disco kisterme

Az ülés napirendje: 1./ A BFSz szervezeti kérdései

2./ A Balaton helyzete

3./ Kommüniké kiadása

Jelen vannak:

Dr. Dobozy Dániel elnök

Basa István főigazgató

Bornemissza Károly

Gérusz Miklós

Kacskovics Lajos

Katus Lajos

Zsitnyányi István

vendégként: ifj. Gérusz Miklós

 

Az ülés a meghirdetett időpont előtt 13 órakor kezdődött, miután Katus Lajos elnökségi tag, a Balatonlellei Fürdőegyesület elnöke munkaebédre hívta meg az elnökség tagjait.

Mint házigazda, köszöntette az elnökség tagjait és a város polgármesterét is.

Meghívta előzetes értesítés mellett Balatonlelle város polgármesterét, Kenéz István urat is, aki a munkaebéd közben és utána kimerítő tájékoztatást adott a Balaton, a helyi önkormányzatok és a kistérségi társulások helyzetéről.

Ezt követően került sor az elnökségi ülésre.

Dr. Dobozy Dániel: köszöntötte a hiánytalanul megjelent elnökségi tagokat.

Külön is köszöntötte Bornemissza Károly urat a Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesületének volt elnökét, aki visszavonulása után is, mint megválasztott elnökségi tag aktív tagja a BFSz elnökségének.

Bornemissza Károly: jelzi, hogy az ülésről tájékoztatta az egyesület jelenlegi elnökét, aki felkérte arra is, hogy az elnökségi ülésen képviselje a földvári üdülőtulajdonosokat.

Véleménye szerint is mindenképpen szükséges azt hogy a BFSz is jelezze véleményét, mert az üdülőtulajdonosok is várják a megnyilatkozást. Nem lehet várni, mert a Balaton helyzete szükségessé teszi a jelentkezést.

Dr. Dobozy Dániel: tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy azért is indokolt volt az elnökségi ülés összehívása, mert a Balaton jelenlegi helyzetében a BFSz nem maradhat szótlan és eddig még semmiféle megnyilatkozás, vagy nyilatkozat nem hangzott el a szövetség részéről. Ez az állapot nem tartható és határozottan keresni kell a megoldás kulcsát és a szövetségnek is hallatni kell a hangját. Nyilvánvaló, hogy ezt elvárják az üdülőtulajdonosok is, ezért szükségesnek tartja az ülés végén egy kommüniké megfogalmazását és kiadását is.

Basa István: általános tájékoztatást ad a Balatonnal kapcsolatos helyzetről. Mint az OKT tagja, számos információval rendelkezik a tervezett balatoni intézkedési tervről, amely azonban még nem nyilvános, így csak a tervezett szöveget ismeri és tud arról a sajtótájékoztatóról, amelyen Csillag István miniszter ismertette a 24 pontot.

Gérusz Miklós: véleménye szerint is határozottan szükség van egy állásfoglalás kiadására már csak azért is, mert burkolt területfoglalás történik a Balaton törvény végrehajtásával kapcsolatban.

Sérelmezi, hogy sok önkormányzat úgy viselkedik, mintha az üdülőtulajdonosok csak azért lennének, hogy megfinanszírozzák a helyi önkormányzatokat. Az üdülőtulajdonosok nem azért vannak, hogy fizessenek.

Kacskovics Lajos: nagyon fontos, hogy a civil szervezetének szerepét erőteljesen hangsúlyozzuk annak érdekében, hogy ne csak lózung legyen a kormányzat részéről ennek a hangoztatása, hanem valóban odafigyeljenek erre a kormány és az önkormányzatok részéről is.

Véleménye szerint az önkormányzatok ellehetetlenítése folyik, amelyet csak határozott, céltudatos fellépéssel lehet ellensúlyozni.

Zsitnyányi István: hallatni kell a hangunkat, ezzel teljesen egyetért. Ennek fényében egyetért a nyilatkozat kiadásával még akkor is, ha az eredmény már nem rajtunk múlik.

Szükség van a társadalmi kontrollra, így véleménye szerint a nyilatkozatot küldje meg a szövetség a helyi sajtónak, a megyei lapoknak és a Zöld Futárnak is.

Sajnálatosnak tartja, hogy “eldugultak” a források és a tavalyi választási ígéretekhez képest a pénzek jó részét “elfelejtették” a Balatonra költeni.

Az északi parton és komoly problémák vannak. A vízminőség szempontjából most jön a legkeményebb időszak, az augusztus és véleménye szerint a víz minősége sem olyan jó, mint ahogy ezt állítják.

Megjelentek az eutrofizáció folyamatok, ennek egyik jelen a tüskés hínár megjelenése.

Mocsaras jellegű növényzet kezd kialakulni

Katus Lajos: Egyetért az előtte szólókkal, bár állítása szerint lellei viszonylatban kedvező jelenségekről is be ehet számolni.

Nagy probléma azonban a szemétszállítás kérdése, ahol jelentős áremelkedésre lehet számítani. Diktált árak vannak és ebben az önkormányzatok – sajnos – meghajolnak a szolgáltató akarata előtt.

Dr. Dobozy Dániel: megköszöni az elnökség tagjainak hozzászólását és kéri, hogy a továbbiakban az elnökség tagjai együttesen fogalmazzák meg a kiadandó nyilatkozat szövegét, amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A nyilatkozat elkészülte után javasolja, hogy a szöveget az elnök és a főigazgató írja alá.

Bejelenti, hogy még az ősz folyamán szükség van egy titkári értekezlet összehívására. Ezzel kapcsolatban Gérusz Miklós elnökségi tag felajánlja, hogy az ő balatonvilágosi nyaralójában kerüljön sor a titkári ülésre.

Ennek időpontjául az elnökség 2003. szeptember 6-át, délelőtt 11 órát javasolja, amely szombati nap és egész napos ülés keretén belül a titkári értekezlet áttekintheti az idei nyár tapasztalatait és a Balatonnal kapcsolatos helyzetet.

A pontos cím: Balatonvilágos, Zrínyi u. 27.

Bejelenti továbbá, hogy október hó folyamán meg kell tartani az évi rendes, egyúttal jubileumi közgyűlést, amely tavaly elmaradt. Tekintettek az 1992-es októberi alakulásra, javasolta az októberi dátumot.

Az elnökség tagjai elfogadták a javaslatot azzal, hogy az időpont és a helyszín rögzítésére később kerül sor.

Basa István: Az elnökségnek dönteni kell a Balatonért-Díj odaítéléséről. Az eddigi javaslatok szerint a díjazottak névsora a következő:

Balázs Árpád, Siófok polgármestere

Szalóki Jenő, Gyenesdiás polgármestere

Dr. Vértes László

Gérusz Miklós: ellenzi a Balázs Árpád kitüntetését, mivel tudomása szerint a siófoki polgármester támogatja leginkább a déli partszakaszon, elsősorban Siófoktól északra a parti védgát kiépítését.

Dr. Dobozy Dániel: megjegyzi, hogy már évek óta felmerül Balázs Árpád neve a Balatonért-Díj odaítélésekor, azonban vele szemben a legnagyobb az ellenérzés is, így mindig elmaradt a kitüntetése.

Basa István: javasolja, hogy az elnökség tagjai közfelkiáltással Dr. Dobozy Dánielt, a BFSz

elnökét tüntessék ki a díjjal.

Dr. Dobozy Dániel: ellenzi, tekintettel arra, hogy jelenleg még az elnökség, a javaslattevő szerv tagja.

Basa István: szavazzunk a kérdésben.

Az elnökség tagjai egyhangú szavazással (Dr. Dobozy tartózkodott) elfogadja javaslatot, így a díjazottak névsora:

Lombár Gábor, Szalóki Jenő, Dr. Vértes László, Dr. Dobozy Dániel

Javasolja továbbá az alapszabály módosítását annak érdekében, hogy a szervezet közhasznú szervezetté minősüljön, amely a pályázatok elbírálásánál jelentős előny lehet.

Az elnökség tagjai ezt követően fontosnak tartják a Balatoni Szövetséggel megújítani a kapcsolatot. A Balatoni Szövetség jelenlegi elnöke. Dr. Bóka István, ügyvezetője: Simon Károly, főtitkára: Lázár János.

 

A BFSz elnöke ezt követően 17 órakor az elnökségi ülést berekesztette.

Megköszönte Katus Lajos elnökségi tagnak, a helyi fürdőegyesület elnökének a szíves vendéglátást és az elnökség tagjainak a részvételt.

 

 

 

kmft.

 

 

 

Az jegyzőkönyvet vezette és szerkesztette:

Dr. Dobozy Dániel

a BFSz elnöke