www.civilporta.hu/BAFE

末末末末末末末末末末末

BALATONAKARATTYAI

FワRDユTELEP

EGYESワLET

E-mail:bafe@mail.datanet.hu

 

 

 

A Balatonakarattyai Frdtelep Egyeslet trt駭ete Balatonakarattya kialakul疽疉oz nylik vissza.

A mai egyesletnk ugyanis jogeldj駭ek tekinti az 1928-ban ugyanezen n騅en alakult egyesletet.

A frdtelep (dltelep) kialakul疽a szorosan kapcsoldik a vast駱t駸hez. 1846-ban a Kisfaludy gzs vzre bocs疸疽a ut疣, Pestrl szervezt駝 az utasokat. Leps駭yig jttek vonattal, onnan lovas kocsival Kenes駻e. M疵 1880-ban srgett駝 az ノszak-Balatoni vastvonal meg駱t駸騁, de csak a XX. sz痙ad elej駭 valsult meg. Szorgalmazi: Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter 駸 Bak Jzsef kenesei reform疸us lelk駸z, orsz疊gyl駸i k駱visel volt.

A vast nnep駘yes megnyit疽a 1909. Jlius 8.-疣 volt. A vonat Akarattya puszt疵l 駻te el a Balatont. A Balaton-vid駝i vast 疸ad疽a ut疣 hatalmas tmegek utaztak le a tra.

Balatonakarattya trt駭ete 1928-ban kezddtt, amikor a terletet p駘d疽 odafigyel駸sel 駸 rendezetts馮gel felparcell痙t疚. Az 1928-ban alakult Egyeslet tagj疣ak lenni minden telektulajdonosnak 駸 t疵snak ktelez volt. Az egyeslet alapszab疝y畸an megfogalmazta a kzs sszefog疽 szks馮szers馮騁:

2.ァ. Az egyeslet c駘ja: A balatonakarattyai frdtelep fejleszt駸e, a balatonakarattyai telektulajdonosok 駻dekeinek egyeslt ervel val k駱viselete 駸 v馘elme ( klnsen a hitelszerz駸, az 駱tkez駸, az utak ki駱t駸e, karbantart疽a, a vzvezet駝, a vil疊t疽, a csatorn痙疽 駸 a frd gy饕en), a frdvend馮ek k駭yelm駻l szrakoz疽疵l val gondoskod疽, a balatoni sport駘et fejleszt駸e.

Sajnos az akkori egyeslet ezeket a c駘okat nem tudta megvalstani 1948-ban beszntett駝 a tev駝enys馮騁.

(A trt駭eti 疸tekint駸 Dr. Koltay Jzsef Nemzeti kincsnk a Balaton cm knyve segts馮騅el lett ssze疝ltva.)

Igaz畸l az 1989-ben alakult Balatonakarattyai Frdtelep Egyeslet sem tudott eldj駭駘 jobb c駘okat kitzni.

Az egyesl駸rl szl trv駭y 駘etbel駱駸e ut疣 nem sokkal egy p疵 lelkes nyaraltulajdonos Dr. Korda Gyrggyel az 駘en megalaktotta az egyesletet. Eleinte nagyon nehezen ment a szervezked駸 駸 a munka, hiszen minden kialakulatlan volt. A tagok sz疥a kezdetben 25 f.

1991-ben Dr. Korda Gyrgy t疱oz疽a ut疣 sikerlt Kara Kopp疣y szem駘y饕en egy olyan elnkt v疝asztanunk, aki a vezets馮 munk疔疱al egytt lendletet adott az egyesleti 駘etnek.

1992. 騅tl egyesletnk egyre aktvabban vett r駸zt Akarattya fejleszt駸i munk疔畸an. Janu疵 23.-疣 Balatonkenese ヨnkorm疣yzati Testlete 駸 a Balatonakarattyai Frdtelep Egyeslet egyttmkd駸i meg疝lapod疽t rt al. Ezt a szerzd駸t els nagy sikernknek knyvelhetjk.

A szerzd駸 is tartalmazta egyesletnk 疝tal legfontosabbnak tartott ir疣yelveket:

- A klts馮vet駸 Kenese 駸 Akarattya kztti ar疣yos megoszt疽a.

- Balatonakarattya 駻dekk駱viselet騁 dl 駸 疝land lakos r駸z駻e.

- A kzbiztons疊 疝land javt疽a az ingatlanok, dlk vagyonv馘elm駭ek fokoz疽a.

- A frdtelep kzterletein 駸 strandokon a tisztas疊 megteremt駸e. Akarattya eg駸z terlet駭 a krnyezetv馘elmi kvetelm駭yek szigor betart疽疣ak 駻v駭yest駸e.

- Az dltelep p疵atlan term駸zeti adotts疊疣ak helyre疝lt疽a, megv疽a, a term駸zeti 駻t駝ek v疽a.

- Akaratty疣 a szervezett sport駘ethez szks馮es felt騁elek kialakt疽a (R疚czi park)

- Az infrastruktra fejleszt駸饕en val aktv kzremkd駸.

- Egyttmkd駸 az 1992. Oktber 20.-疣 megalakult Balatonparti Frdegyesletek Szvets馮騅el.

- Folyamatos inform當iszerz駸, t疔駝ozd疽 駸 t疔駝oztat疽 az egyeslet tagjai fel.

A felsorolt c駘kitz駸ek megvalst疽a 駻dek饕en dolgozunk a mai napig. Az elnk szem駘ye 駸 a vezets馮 idkzben v疝tozik, v疝toznak az eszkzk is, de a c駘 megmaradt.

2003. 騅ig Balatonakaratty疣 a kvetkez l騁estm駭yek elk駸zt駸饕en kzremkdtnk.

Alagt feletti strandlej疵.

R疚czi parkn疝 zebra.

Akarattyai k疳olna befejez駸e.

Hirdett畸la, padok kihelyez駸e.

R疚czi park kitisztt疽a.

R疚czi park Krsznpad l騁est駸e.

チllom疽 t駻 krnyezet駭ek 駸 Trafh痙疣ak rendbehozatala.

Kisfaludy s騁疣y kitisztt疽a.

P疝y痙at tj疣 sz疥tg駱 szerz駸e a balatonakarattyai knyvt疵 r駸z駻e.

A gyakorlati egyesleti munka a kvetkez:

A tagok t疔駝oztat疽a kezdetben 騅i t疔駝oztat疽i lev駘, besz疥ol tj疣, ma m疵 az Internet segts馮騅el , saj疸 honlap 疝land karbantart疽疱al.

A t疔駝ozd疽 駸 a v駘em駭y- nyilv疣t疽i jog gyakorl疽a az nkorm疣yzati testleti l駸en 駸 a bizotts疊i l駸en valsul meg.

A Kultur疝is 駸 P駭zgyi bizotts疊ban szavazati jogunk is van a dnt駸-elk駸zt駸ekben, hiszen egyesletnk k騁 tagja kltagk駭t szerepel a bizotts疊okban.

Minden 騅ben, jlius hnapban minden szombaton fogadr疸 tartunk, amelyek igen n駱szerek tagjaink kr饕en.

Hagyom疣ynak sz疥t, hogy minden szezonban augusztus kzep駭 eg駸z napos rendezv駭yt szerveznk a R疚czi parkban. A BレCSレ nyugodtan mondhatjuk a krnyez falvakban is igen n駱szer. A kirakod v疽疵t, a krsznpadi msorokat sok sz痙an l疸ogatj疚. Ez a rendezv駭y minden 騅ben lehets馮et nyjt a tagoknak a tal疝koz疽ra, besz駘get駸re szrakoz疽ra.

A rendezv駭y anyagi h疸ter騁 p疝y痙atokkal prb疝juk elteremteni.

Egyesletnk minden 騅ben megrendezi a nylt teniszversenyt. Ha mdj畸an 疝l t疥ogatja a l畸teniszezket is.

Az is hagyom疣y m疵, hogy t 騅e mindig a bcs eltti szombaton tartjuk a kzgyl駸nket, ahov mindig meghvjuk a nagykzs馮 vezetit.

Egyesletnk alapelve az egyttmkd駸 keres駸e. Balatonakarattya saj疸os helyzete is megkv疣ja, hogy szoros egyttmkd駸t 駸 疝land v駘em駭yegyeztet駸t alaktsunk ki a helyi lakoss疊gal 駸 a helyi civil szervezetekkel.

A krnyezetv馘elem, a tisztas疊, rendezetts馮 a vir疊ost疽 terlet駭 prb疝unk kzsen fell駱ni.

V馮ezetl a terveinkrl:

Szeretn駭k, ha a R疚czi park tov畸b fejldne: A Krsznpad 駸 krny駝e kultur疝t v馮leges form疸 ltene, sportp疝ya, j疸szt駻 駱lne.

Bezer馘i strandlej疵 meg駱lne.

Tbb vir疊 lenne a parkban 駸 kzterleten.

Strandok fejleszt駸e befejezdne.

Utak 疝lapota javulna.

Ki疝lunk az elkerl t mielbbi meg駱t駸e mellett.

P疝y痙atok figyel駸騅el prb疝unk a kzs馮 fejleszt駸駻e anyagi forr疽okat szerezni.

A munk疣k sokszor sz駘malomharcnak tnik, de hisznk abban, hogy tev駝enys馮nk hosszt疱on m馮is haszn疵a van kzss馮nknek 駸 az 疝talunk oly nagyon szeretett Balatonakaratty疣ak.

Kiss Tam疽n Kardos Ildik elnk