Jegyzőkönyv

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének

2002. június 8-i elnökségi üléséről

 

 

 

Az ülés időpontja: 2002. június 08., d.u. 16 óra

Az ülés helyszíne: Balatonföldvár

Szentgyörgyi út 24.

Jelen vannak: Dr. Dobozy Dániel, elnök

Basa István, főigazgató

Bornemissza Károly

Katus Lajos

Zsitnyányi István

előzetesen kimentette magát:

Dr. Gérusz Miklós és

Kacskovics Lajos

 

Bornemissza Károly: mint házigazda, köszönti a megjelenteket és reméli, hogy az BFSz elnöksége sikeres tanácskozást fog folytatni a Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesülete székházában.

Átadja a szót a BFSz elnökének, Dr. Dobozy Dánielnek.

Dr. Dobozy Dániel: köszönti a megjelent elnökségi tagokat és megköszöni Bornemissza Károly földvári elnöknek a szíves vendéglátást.

Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a kormányzati felhívásra tervezett számítógépes program – annak ellenére, hogy már előszerződést is kötött a BFSz nevében az informatikai kormánybiztossággal – különböző adminisztrációs okok miatt meghiúsult. Az informatikai kormánybiztosság olyan adatokat kért a BFSz-től, amelyeknek a beszerzésére kellő időben nem került sor, így a végleges szerződés megkötése is elmaradt.

Ez részben az elnökség, beleértve saját magát is, hibájából történt.

Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a kormányváltás értelemszerűen érinti a Balaton Fejlesztési Tanács vezetését is. Egyelőre még nem tudni, hogy ki lesz a jelenlegi elnök, Bóka István alsóőrsi polgármester utódja, de mindenki úgy tudja, hogy Dr. Kolber István, a Somogy megyei Közgyűlés volt elnöke, MSZP-es képviselő.

Szóba hozza a Balaton vízszintjét, amely messze elmarad a szükséges mértéktől és ez – szerinte –komoly aggodalomra ad okot.

Utal arra, hogy 2002-ben éppen tíz éves a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége. Ezzel kapcsolatban jó lenne egy – az évkönyvek példájára – évtizedkönyvet kiadni, amelyben az egyesületek bemutatkoznának. Az a javaslata, hogy minden egyesületi vezető adjon le számítógépes hordozón egy kb. 10-15 oldalas bemutatkozást az egyesületről és fontosabb történésekről, a tisztségviselőkről, stb.

 

Szükségesnek tartja egy jubileumi konferencia megrendezését is ebből az alkalomból.

Basa István: emlékeztet arra, hogy a balatonszemesi 2001. évi közgyűlés hozott ezekben az ügyekben határozatokat. Véleménye és megállapítása szerint ezekből sok nem valósult meg eddig.

Utal arra, hogy elmaradtak a titkári értekezletek és ez hiba.

Hiányzik az információ áramlás a szervezetek között, a szervezetek és az elnökség tagjai és az elnökség tagjai között is.

A Balatoni Szövetség, amelyet 1904-ben alapítottak, 2004-ben ünnepli a centenáriumát. Ebben a BFSz-nek is részt kell vennie, mivel annak idején az egyes fürdőegyesületek alapították a Balatoni Szövetséget.

Úgy véli, hogy közösen kell megszervezni a BSz-BFSz ünneplést. A szerkesztő bizottságban a Balatoni Szövetség részéről Simon Károly és Dr. Lázár János van benne. A Balatoni Szövetség elnöke jelenleg Dr. Szabó Imre, Keszthely város polgármestere.

A helyhatósági választásokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a Balaton Szövetség indít önálló jelölteket. A maga részről ezt a BFSz vonatkozásában nem javasolja.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal “Egységes turizmus a Balaton régióban” címmel konferenciát szervezett.

A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége új elnököt választott, aki – tudomása szerint - fonyódi illetőségű. Ennek oka az, hogy Zákonyi Tünde lemondott.

Zsitnyányi István: új tudja, hogy Zákonyi Tünde lemondott a Nők a Balatonért Egyesület elnöki tisztéről is.

Katus Lajos: ismeri Zákonyi Tündét, rámenős embernek tartja. A Nők a Balatonért Egyesület gerincét a pedagógusok adják.

Basa István: úgy emlékszik, hogy a Nők a Balatonért Egyesületet a polgármester feleségek gründolták.

Katus Lajos: A vízszinttel kapcsolatban megjegyzi, hogy a Lellei Újság szerint az utóbbi 80 évben öt alkalommal volt rendkívüli nyár.

Az azonban már most látszik, hogy ebben az évben az első négy hónapban 3 %-os csökkenést regisztráltak a balatoni idegenforgalomban.

Zsitnyányi István: kezdeményezésére a Balatoni Régió Horgászegyesületeinek a Szövetsége megalakult és a Veszprém Megyei Bírósági nyilvántartásba vételi eljárás már folyamatban van.

Jelenleg így három szervezet fogja képviselni a balatoni horgászokat, így

- A Zsitnyányi-féle szervezet,

- a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége

- MOHOSz.

Tudomása szerint Bóka István és Gönczi János egy balaton-parti szövetséget akarnak. Miklós Tamást akarják “hadra fogni”. Ő révfülöpi lakos és a Zánkai Gyermeküdülő könyvtárosa, továbbá a Révfülöpi Horgászati Egyesület elnöke, aki egyúttal helyi képviselő is.

 

Bormenissza Károly: a vízszinttel kapcsolatban kijelenti, hogy annak következtében locsolási tilalmat is elrendelhetnek.

Az érdekképviseleti tevékenységről kijelenti, hogy

- a saját feladatainak elvégzése tekintélyt ad a Balatonparti Fürdőegyesületek

Szövetségének is.

- kifogásolja a BFSz működését.

- véleménye szerint nagyon hiányzik a szervezet munkaterve.

Zsitnyányi István: új jelenségre hívja fel a figyelmet. Sorra alakulnak a civil szervezetek a Balaton környékén. Már ebben az évben Révfülöpön is két új civil szervezet alakult meg.

Ami pedig a BFSz tevékenységét illeti ebben az összefüggésben, véleménye szerint élére kellene állni ennek a mozgolódásnak.

Basa István: Utal arra, hogy a Balatoni Lapok Szövetségének elnöke Gyarmati László. Jelentős szerepe van a helyi sajtónak ezekben az ügyekben.

Zsitnyányi István: A Balatoni Zöldfutárban és a horgászati lapokban eddig hét riport jelent meg.

Ezt a tényt igen jelentősnek tekinti.

Basa István: fontos kérdésnek tartja a szemétszállítás ügyet, amelyre még mindig nincs mindenki számára jó megoldás.

Ami pedig a BFSz-szel kapcsolatos felvetett ügyeket illeti, véleménye szerint több alkalommal kell titkári értekezletet tartani és a tagsággal is jobb kapcsolattartásra lehetne jutni. Ebben az esetben – megbízással – az egyesületi tagok is részt vehetnének a titkári értekezleten és a közgyűlésen is.

*****

Összefoglalva az elhangzottakat:

- jubileumi közgyűlés

- a községek részére új elismerő oklevél, pl. üdülőbarát község

Ezt követően az elnökség az alábbi határozatokat hozta meg:

1./ jubileumi közgyűlés (egyhangú)

2./ Basa István javaslata - 2004-re közös szervezőbizottság a BSz-szel

3./ titkári értekezlet – még június hó folyamán.

Felelős: Basa István

Ezt követően az elnök berekeszti az elnökségi ülést 18,30 órakor.

 

kmft.

A jegyzőkönyvet vezette és szerkesztette:

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke