Jegyzőkönyv

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének

2000. november 9-i évi rendes közgyűléséről

 

 

A közgyűlés időpontja: 2000. november 09., délután 17 óra

A közgyűlés helyszíne: 1033 Budapest, III., Hajógyári sziget

(Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Kft. tanácsterme)

A közgyűlés napirendje: 1./ elnöki beszámoló

2./ főtitkári beszámoló

3./ BFSz konferencia szervezése

4./ Egyebek

Jelen vannak: a meghívott szervezeti vezetők és tisztségviselők a jelenléti ív szerint

 

Dr. Dobozy Dániel, elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés – a megjelentek száma alapján – határozatképes.

A közgyűlés az elnök felkérésére egyhangú szavazással elfogadja a közgyűlés napirendjét.

Ezt követően megtartja elnöki beszámolóját, egyúttal bejelenti, hogy az BFSz elnökségének javaslatára a Balatonért-díjra jelöltek

Bodolay Gyuláné

Mihovits István, révfülöpi polgármester és

Andrási Antal újságíró

Kéri a testületet, hogy hagyja jóvá az elnökség október 12-én megtartott ülésén javasolt névsort, amelyet a következő közgyűlésen ad át az elnökség a díjazottaknak.

Kéri továbbá, hogy a beszámolót a vita után fogadja el a közgyűlés.

Basa István, főigazgató: tájékoztatja a közgyűlést, hogy ebben az évben formai okból nem sikerült pályázatot beadni az országgyűléshez.

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy jelentős elmaradás van a tagegyesületek részéről az éves tagdíj vonatkozásában, amely akadályozza a szövetség működőképességét, a megfelelő adminisztrációt.

Sajnálatos, hogy ebben ebben az évben nem került sor titkári értekezletre, azonban egyéb elfoglaltság miatt alakult így a helyzet.

Mindekképpen szükség van a szervezet megújulására, amelyhez az előkészített ülések szükségesek. Csak reméli, hogy a jó irányba fordul a BFSz szervezeti élete, tevékenysége.

A Balatoni Szövetséggel kapcsolatban kijelenti, hogy rendszeresen részt vesz annak ülésein és 2000. szeptember 6-án Balaton-díjat kapott a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége.

 

 

 

A Balatoni Fejlesztési Tanáccsal kapcsolatban tájékoztatja a közgyűlést, hogy a BFSz koránban rendes tag volt, azonban az új helyzetben megváltozott a tagság összetétele, így a BFSz csak állandó meghívottként van már jelen a BFT ülésein.

A Balatoni Szövetség és a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége közös bizottságot kíván felállítani a két-tényezős díjrendszerrel kapcsolatos kérdések ügyében.

Kéri a beszámoló elfogadását.

Basa István: megjegyzi, hogy ő személy szerint másképpen látja a Balatoni Szövetség helyzetét.

Bornemissza Károly: a két beszámolót ki kívánja egészíteni azzal, hogy véleménye szerint nagyon hiányzik az egyesületi adatbázis kialakítása.

Javasolja, hogy legyen BFSz-program és munkaterv, ami alapján hatékonyabban működne a Szövetség.

Nyári hónapokra tapasztalatszerzést javasol, amely részben találkozókból állna lés amelyre – megítélése szerint – van igény a tagszervezetek részéről.

Szükségesnek tartja azt is, hogy egy-egy országgyűlési képviselőt hívjunk meg a rendezvényeinkre, üléseinkre.

Erre is figyelemmel szükség van a képviselőkkel való kapcsolattartásra.

Katus Lajos: javasolja a DRV díjtarifájának a megvitatását.

Úgy látja, hogy a készenléti díj alkotmányellenes.

Javasolja, hogy a Pályázati Figyelőben és a SANSZ c. újságban állandóan figyeljük a pályázatokat, mert van lehetőség arra, hogy pályázatokon pénzhez jusson a szervezet.

A Nők a Balatonért szervezet 800 ezer forintos pályázati összeget kapott és nem is egy alkalommal jutottak bizonyos összeghez.

Kacskovics Lajos: fontosnak tartja maga is pályázatokat.

Beszámolt arról is, hogy a Nők a Balatonért konferenciája kis érdeklődés mellett zajlott le.

Beszél a szemétszállításról, az üdülőterületen mindösszesen hat hónapig van szemétszállítás.

Balatonalmádiban 900 Ft/m2 az adója a külföldieknek, ennek 50 %-a a helyi üdülőknek és a helyi lakosok 300.- Ft-ot fizetnek, ami a teljes összeg 33 %-a.

Koltay József, meghívott: tájékoztatja a közgyűlést, hogy Balatonakarattyán két egyesület is van, de egyiknek sem tagja.

Elkezdett írni egy könyvet a Balatonról, amely egy 200 oldalas kiadvány lesz, amelyben megemlékezik méltóképpen a BFSz-ről is.

A vízdíjjal kapcsolatban kijelenti, hogy annak végrehajtási rendelete és az öntözővíz mennyiségét is meghatározza. Tudomása szerint 2001. január hó 1. napjától megváltozik a díjszabás.

Petőfi László: a minisztériumból érkezett. Azért vesz részt a rendezvényen, hogy az új vízdíjrendszerről tartson előadást.

Úgy tájékoztatja a közgyűlést, hogy Tóth István a DRV új vezérigazgatója.

Nem tagadja, hogy valóban magas a vízdíj, de ennek oka a bonyolult pénzügyi összefüggés. Állami támogatásra is van lehetőség, húzza alá.

Mihovits István, polgármester, a Balatoni Szövetséget képviseli:

A Balatoni Szövetségben többen vannak, akik nagyobb szerepet biztosítanának a Balatoni Szövetségnek.

A MAHART-tal kapcsolatban az az álláspontjuk, hogy 50 + 1 % kerülne az önkormányzatok tulajdonába.

A települések közbiztonságával kapcsolatban megjegyezi, hogy részben egyesületi feladat lenne annak biztosítása. Javasolja azt is, hogy a BFSz lépjen fel határozottan a közbiztonság biztosítása érdekében. a feladatot ellátó szervezeteknél.

Kuncz Elemérné: nagyon fontosnak tartja a környezetvédelem kérdését.

Külön kitér a dinnyeárusítás kérdésére, illetve a strandokon elhelyezésre kerülő illemhelyekkel kapcsolatos gondokra is.

Mindezeket a Balaton közvetlen partján komoly környezetszennyezési és megoldandó feladatnak tartja.

Bódás János (Gyenesdiás): Több problémát említ, közöttük a Pepsi Party-t, amely mögött a vállalkozók pofátlansága van. Ez nagyon zavarja az üdülőterületet, illetve a nyaralóközönséget.

Jáki Miklós (Alsóbélatelep): felhívja a figyelmet arra, hogy Fonyód és Bélatelep fövenye a legjobb volt, azonban mást jelentős mértékű a hínár jelenléte.

Ez jelenleg már a kulturált nyaralást veszélyezteti.

Az iszap is megjelent a keszthelyi öböl felől és ha ez nem változik, akkor – sokak véleménye szerint mintegy két év alatt eléri Bélatelepet is.

Basa István: összefoglalja a elhangzottakat.

Pályázatok, elnökségi munka, adatbázis, parlagfűírtás.

Utal arra, hogy szükséges a balatoni összefogás a két jelentős szervezet, a Balatoni Szövetség és Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége között.

Szükséges a pályáztatás beindítása, elsősorban a Balaton Fejlesztési Tanácsnál.

Fontos kérdések vannak folyamatosan napirenden, így:

- közlekedés, M7 autópálya ügye,

- szemét-, vízdíj + szolgáltatások

- közélet – biztonság

- Balatonért-díj átadása

Ezt követően a közgyűlés egyenként és külön-külön elfogadta:

- az elnöki beszámolót,

- főtitkári beszámolót

- a konferencia előkészítését

- Internet használatával kapcsolatos indítványt

- adatbázis (Bornemissza Károly) felállításának előkészítését.

 

Dr. Dobozy Dániel: ezt követően megköszönte a közgyűlés tagjainak a részvételt, a komoly munkát és mindenkinek kellemes évvégét és sikeresebb újesztendőt kívánt.

A közgyűlést berekesztette: 21 órakor.

 

 

 

 

kmft.

 

 

 

A jegyzőkönyvet vezette és szerkesztette:

Dr. Dobozy Dániel

a BFSz elnöke