Egészségügyi Minisztérium

Budapest, V.,

Arany János u. 6-8.

1051

ajánlott!

T.

Dr. Gógl Árpád

Miniszter Úr!

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Mint a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének elnöke fordulok Önhöz – immáron másodszor – Club Aliga ügyében. Ez a kérdés most már tíz éve izgatja az aligai közvélemény nagy részét különös tekintettel az érintett üdülőterületre, mivel az ottani népesség számára alapvető kérdés a terület használata, a Balaton partjának elérése.

Anélkül, hogy részletesen utalnék az eltelt időszak keserveire, a különböző kormányígéretekre, a be nem tartott ígérgetésekre, arra a reményre, amely az egész érintett területrész lakosságát bizakodással töltötte el 1998-ban, a választásokat követően, a jelenlegi helyzet az üdülőtulajdonosok és nyaralók részére nem különbözik semmiben az előző tíz esztendő maguk mögött hagyott kétségeitől, félelmeitől.

A Szövetség álláspontja az, hogy az üdülőtulajdonosok helyzetét a Club Aliga státusának végleges rendezésével egyidőben kell megoldani. Az még sem lehet járható út, hogy legyen a Balaton partján egy olyan település, amelynek népessége, különösen az üdülőtulajdonosai ne tudják éppen olyan módon, egyszerű lejárással igénybe venni a vízpartot, mint bármelyik más vízparti település nyaralói, ingatlantulajdonosai.

Az elmúlt időszak alatt már kialakult egyfajta megoldás ezen a területen, amelyet tudomásul vesznek az üdülőterület lakói. Ehhez képest is azonban a megoldás a további előrelépés lenne, amelynek alapján minden igazolt ingatlantulajdonos és családtagjai egy belépésre jogosító kártya (igazolvány) segítségével bármikor bemehetnek az ingatlan területére. Ez teremtené meg a minden más balatonparti településen kialakult gyakorlatot, a szabad lejárás lehetőségét.

Tájékoztatom, hogy az elmúlt évek során a helyi üdülőtulajdonosok egyesülete, Veres Lászlóné elnök vezetésével, de a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége is több alkalommal hitet tett az érdekképviselet, érdekérvényesítés minden legális módja mellett, amelyekre azonban eddig azért nem került sor, mivel mindeddig úgy tűnt, vagy tűnik, hogy van remény az ügy tárgyalásos rendezésére. Reményeink szerint ez a helyzet jelenleg is fennáll, ehhez azonban Miniszter Úr szíves és hathatós támogatására lesz szükség, amelynek a végén közös engedményekkel sikerül rendezni végleges jelleggel az üdülőtulajdonosok víz- és vízpart használatának kérdését.

Kérem Miniszter Urat, hogy ehhez a biztosítsa segítségét, amelyet előre is megköszönök. Kérem még, hogy ebben az ügyben szíveskedjék részemre is megnyugtató választ küldeni.

Budapest, 2000. április 10.

 

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke