Tisztelt Tagtársunk, Balatont szerető Barátunk!

Szövetségünk hagyományos évi konferenciái egyrészt alkalmat adnak az eltelt időszak eredményei, a változások számbevételére, de arra is, hogy felhívjuk a balatoni képviselők, a hatóságok, valamint a közvélemény figyelmét a tagegyesületeinket, tagjainkat leginkább foglalkoztató kérdésekre, továbbá a vélemények, javaslatok összegyűjtésére.

Ebben az évben is e célból:

“Fürdőegyesületek a Balatonért”

címmel

1999. október 16-án, szombaton 10 órakor,

Balatonföldváron, a Bajor Gizi Művelődési Házban

konferenciát

szervezünk, amely a tagszervezeteket képviselő személyek, az érdeklődők és a meghívott vendégeink számára is lehetőséget teremt a tájékozódás és a tájékoztatás mellett az aktuális feladataink és gondjaink megvitatására és a célok kitűzésére is.

A rendezvény keretében tervezzük megvitatni:

- a Balaton aktuális környezetvédelmi és szabályozási kérdéseit

- a területfejlesztés – a Balatoni Regionális Rendezési Terv megvitatását,

beleértve a kötelező parti sáv létrehozását

- az infrastruktúra fejlesztését (M7 autópálya/autóút nyomvonala, víz-

és csatornahálózat és díj, ill. díjrendszer)

- a hulladékgazdálkodási törvény, a szelektív hulladékgyűjtés bevezeté- sének, valamint díjazásának aktuális, az üdülőtulajdonosokat érintő

kérdéseit

- egyéb felvetődő kérdéseket.

Konferenciánk ingyenes!

Valamennyi meghívott vendégünktől, egyesületi képviselőtől és érdeklődőtől tisztelettel kérjük az aktív és konstruktív részvételt. Kérjük az információk tovább adását, a Balaton érdekében harcos kedvű és szólni szándékozó barátok, tagtársak és érdeklődök meghívását!

Találkozunk szombaton Balatonföldváron!

A BFSz elnökségének nevében: Dr. Dobozy Dániel Basa István

elnök főigazgató