Polgármesteri Hivatal

Keszthely

Fő tér 1.

8360

Dr. Kulcsár Péter

polgármester

a Balatoni Fejlesztési Tanács

elnökhelyettese

 

 

Tisztelt Polgármester Úr - Tisztelt Elnökhelyettes Úr!

 

Mint a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének elnöke, ismételten jelzem Önnek, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnökhelyettesének, hogy a Szövetségünk változatlanul törekszik arra, hogy részt vegyen a BFT munkájában. Ennek indokát Ön nyilván ismeri, éppen ezért csak tájékoztatnám, hogy egyre több olyan szervezet ismeri el ennek a szükségességét, fontosságát, amelyek a régióban fejtik ki tevékenységüket, vagy tagjai már most is a Fejlesztési Tanácsnak.

Meggyőződésem szerint a települési önkormányzatok sem ellenzik szervezetünk jelenlétét, annál is inkább, mert az egyes egyesületekkel történő együttműködés valamennyi község érdeke.

Arról is tudomásunk van, hogy a Tanács a legközelebbi ülését folyó hó 30-án tartja, amely az előzetes ismereteink szerint a testület egyik legfontosabb ülése lesz - egyes elvi alapvetések tisztázásának kényszere miatt.

Erre is tekintettel tisztelettel kérem Elnökhelyettes Urat, hogy szíveskedjék hivatalos meghívót küldeni részünkre a BFT soron következő ülésére annak okából is, hogy a jövőben már elvi jelentőséget kapjon az, hogy a Balaton fejlesztéséből nem hagyható

ki az az érdekvédelmi és civil szervezet, amely összesen 21 fürdő-és üdülőegyesületet fog össze a tó partján.

 

Korábbi levelemre Államtitkár Úr is olyan választ küldött, amely szerint nem zárkózik el attól, hogy a Szövetségünk részt vehessen a szervezet munkájában.

Kérem Elnökhelyettes Urat, hogy szíveskedjék jelen levelünkben foglalt kérését megfontolni és szíveskedjék szervezetünk képviselőjét a BFT június 30-i ülésére - tanácskozási joggal - meghívni.

Megköszönve Elnökhelyettes Úr szíves támogatását, maradok

 

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dobozy Dániel

a BFSz elnöke