Jegyzőkönyv

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége 1998. június 13. napján megtartott elnökségi üléséről

 

 

Az ülés időpontja: 1998. június 13., d.e. 10 óra

Az ülés helyszíne: Balatonföldvár

Bornemissza-villa

Az ülés napirendje: A balatonboglári BFSz- és a Nemzetközi Zöld Kereszt

Magyarországi Szervezetének közös konferenciája

A megújult elnökség belső munkamegosztása, feladatai

Jelen vannak: Dr. Dobozy Dániel, elnök

Basa István, főigazgató

Dr. Gérusz Miklós, elnökhelyettes

Bornemissza Károly, elnökhelyettes

Katus Lajos, elnökhelyettes

Bornemissza Károly: mint házigazda, megnyitja az elnökség ülését azzal, hogy tisztelettel és szeretettel látja vendégül a részben megújult elnökséget a privát nyaralójában.

Javasolja, hogy az elnökség tárgyalja meg az 1998. június 27-i konferencia szervezésével kapcsolatos kérdéseket azzal, hogy átadja a szót Basa István főigazgatónak, a konferencia egyik szervezőjének.

Basa István: tájékoztatja az elnökséget, hogy a konferenciát közösen szervezték Dr. Tarján Lászlóné elnök asszonnyal, a Zöld Kereszt szervezet vezetőjével, aki korábban környezetvédelmi államtitkár volt az Antall- és Boros-kormányokban.

A konferencián meghívott előadók fognak előre megbeszélt előadást tartani, amelyhez a hozzászólók csatlakozhatnak, a konferencia témája szerint, figyelemmel a korreferátumokra.

Az elnökség tagjai tudomásul veszik a főigazgató tájékoztatását.

Ezt követően az elnökség tárgyalt a belső szervezeti munka megosztásáról. Ennek alapján

Katus Lajos vezeti az idegenforgalmi, kommunális és történeti kérdésekkel foglalkozó bizottságot;

 

Dr. Gérusz Miklós figyeli az északi oldalon megjelenő írott és elektronikus sajtó írásait mind a Balaton, mind a régió, mind pedig a BFSz vonatkozásában;

Bornemissza Károly ellátja ugyanezen feladatot a déli oldal vonatkozásában;

A szervezeti s működési szabályzat elkészítése Bornemissza Károly elnökhelyettes feladata azzal, hogy e kérdésben jogi kérdésekben Dr. Dobozy Dániel elnökkel, szervezési, adminisztratív kérdésekben Basa István főigazgatóval konzultál;

Az elnök és a főigazgató (főtitkár) feladatai nem változnak az alapszabályban már rögzítettek szerint.

Basa István: javasolja, hogy a BFSz még ebben az évben, az ősz folyamán szervezzen egy Széchenyi-túrát, figyelemmel a mostani jubileumi ünnepségekre. Ennek megszervezésénél vegye figyelembe a Balatonföldvári Fürdőegyesület előző heti ünnepi konferenciáján elmondott Kolber István Somogy megyei közgyűlési elnök előadásában szereplő helységeket.

Utal arra, hogy szükséges és indokolt lenne egy “Évkönyv” kiadása is.

Emlékeztet a Pattantyús A Miklós által említett Csörgey Titusz vándorkiállításra is, amelyre odafigyelést kér az elnökség tagjaitól.

Ezt követően Bornemissza Károly házigazda berekeszti az elnökség ülését, d.e. 10,50 órakor.

 

 

kmft.

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet vezette és szerkesztette:

Dr. Dobozy Dániel

a BFSz elnöke