Polgármesteri Hivatal

Keszthely

Fő tér 1.

8360

Dr. Kulcsár Péter

polgármester úr!

Tisztelt Polgármester Úr!

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége képviseletében ismételten Önhöz fordulok azzal a kéréssel, hogy mint a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács elnökhelyettese szíveskedjék támogatni azt a kérésünket, hogy a Fejlesztési Tanács alapszabályának módosításával a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége első lépésként tanácskozási joggal részvételi lehetőséget kapjon a BRFT munkájában való részvételre.

Tekintettel arra, hogy a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége kizárólag szakmai-érdekképviseleti szervezetként fejti ki tevékenységét több mint öt éves fennállása óta a Balaton körzetében, érthetetlen számunkra az, hogy miért nem kaptunk részvételi lehetőséget a fejlesztési tanács tevékenységében.

Mint már korábban, most is jelezni szeretném, hogy nem csupán a Szövetségünknek, hanem a balatoni fürdőegyesületi mozgalomnak sérelmes ez az állapot annál is inkább, mert valamennyi balatoni fejlesztés, ill. a régiót érintő döntés kihat az üdülőnépességre is.

Kérem, hogy jelenlegi és korábbi kéréseim alapján szíveskedjék az alapszabály módosításával lehetőséget biztosítani arra, hogy a testület következő ülésein már részt vehessünk a BRFT munkájában, amely eddigi szakmai-érdekképviseleti tevékenységünket, valamint a Balatoni Szövetség közgyűlésén is kifejtett működésünket is figyelembe véve bizonyára nem válik a BRFT hátrányára.

Előre is megköszönöm PolgármesterÚr/Elnökhelyettes Úr szíves támogatását és segítéségét!

Budapest, 1998. március 9.

Tisztelettel:

 

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSZ elnöke