Belügyminisztérium

József Attila u. 2/4.

1051

Kuncze Gábor

belügyminiszter úr

részére

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége elnökeként tájékoztatom, hogy szervezetünk, a mintegy 21 tagszervezetet összefogó szövetség 1992. őszén alakult meg, tehát ebben az esztendőben éppen ötödik éve folytatja nem könnyű tevékenységét.

Ezen tagszervezetek között van olyan is, amelyik Balatonakarattyán működik, azon a településen, ahol Ön és családja is érintett, mint üdülőtulajdonos.

Tisztelettel tájékoztatom arról is, hogy a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége eddig minden évben megrendezte önálló konferenciáját Fürdőegyesületek a Balatonért címmel, amelyeken azonban mindig más téma adta az adott rendezvény fő mondanivalóját és központi gondolatát.

1997 azért is kitüntetett esztendő a BFSz történetében, mert egy folyamatosan működő szervezet megünneplésre okot adó születésnapja van, de maga a konferencia is azzá teszi ezt az esztendőt. A tanácskozás alaptémája, A fürdőegyesületek és az önkormányzatok, továbbá ennek a viszonyrendszernek a nem könnyű alakulása olyan terület, amely nem csupán mélyrehatóan érinti a helyi társadalmi és közéleti tényeket, hanem rávilágít arra a kifejezetten egyoldalú helyzetre, hogy miközben az üdülővendégek biztosítják nagyobb részt ezen a települések jelentős bevételét és ezek az emberek jelentős vagyonnal is rendelkeznek az adott településen, addig a másik oldalon nincs megoldva ennek a jelentős vagyoni erővel rendelkező csoportnak a hatékony közéleti, vagy érdekképviselete.

 

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége ezt a képviseletet kívánja ellátni regionális, a helyi tagegyesületei segítségével helyi szinten, ez azonban sok esetben az önkormányzatok ellenállásába ütközik. A konferencia célja ennek az ellentétnek az oldását elősegíteni. Önnek, mint a közigazgatást irányító tárca vezetőjének jelenléte a konferencián jelentősen megemelné a tanácskozás súlyát nem csupán az egyesületek, hanem a helyi önkormányzatok vezetői előtt is és talán érdemi tárgyalások folytatására is esélyt ad.

A konferenciánk tervezett időpontja 1997. november 29. A tanácskozásra Balatonakarattyán, a MATÁV üdülőjében kerülne sor d.e. 10 órai kezdettel. Miniszter Úr idejét csupán délelőtt szeretnénk igénybe venni azzal a kéréssel, hogy választ adna néhány olyan kérdésre, amelyet a két bevezető előadás fog felvetni.

Az ülésen fog sor kerülni a BFSz által alapított Balatonért-díj átadására is. Erre ugyancsak délelőtt kerül sor, így amennyiben Miniszter Úr idejéből engedni, megtiszteltetésnek vennénk jelenlétét ezen az eseményen is.

Kérem, hogy szíveskedjék időt szakítani és jelenlétével megtisztelni tanácskozásunkat annak érdekében is, hogy valamennyi érintett oldal számára is világossá válhasson a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok között együttműködés fontossága és az is, hogy a kormányzat valóban szívén viseli a közhasznú szféra helyi érdekeket képviselő, környezetvédő és társadalomfejlesztő tevékenységét, munkálkodását.

Csak jelzem, hogy jelen levelünk csupán előzetes tájékoztatás Miniszter Úr részére, a hivatalos meghívót és programot időben Miniszter Úr rendelkezésére bocsátjuk.

 

Budapest, 1997. október 10.

Tisztelettel:

 

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke