Jegyzőkönyv

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

1997. október 2-án megtartott titkári értekezletéről

 

 

Az ülés időpontja: 1997. október 02., (csütörtök) d.u. 17 óra

Az ülés helyszíne: Budapest, V., Szemere utca 17.

Az ülés napirendje: 1./ elnöki beszámoló

2./ főigazgatói beszámoló

3./ BFSZ konferencia 1997

4./ egyebek

Jelen vannak: Dr. Balázs Judit - Alsóbélatelep

Dr. Kuncz Elemérné - Révfülöp

Várhelyi Rezső - Balatonszárszó

Stráner György - Alsóőrs

Pattantyús Miklós - Ábrahámhegy

Dr. Koltay József - Balatonakarattya

Katus Lajos - Balatonlelle

Syposs Zoltán - Gyenesdiás

Sövény Pál Gábor - Zamárdi

Dr. Dobozy Dániel - Balatonszemes

Basa István - Zánka

előzetesen kimentette magát: Dr. Gérusz Miklós

Kacskovics Lajos

Bornemissza Károly

Veres Lászlóné

Zádor Mihály

Dr. Dobozy Dániel: köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a titkári értekezletet a napirendről, amit egyébként a kiküldött meghívó is tartalmazott.

Előterjeszti az elnöki beszámolót. Ennek keretében kifejti azt az álláspontját, hogy ma nehezebb helyzetben látja a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségét, mint korábban. Ennek oka az, hogy míg korábban a BFSz rendes tagja volt a Balatoni Regionális Tanácsnak, jelenleg még tanácskozási joggal sem tud részt venni a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács munkájában, mert a törvény rendelkezése erre nem ad alapot.

 

Tűrhetetlen állapotnak tartja azt, hogy egy ilyen szervezet, amely a balatoni települések több, mint a felében jelen van, ne kapjon lehetőséget arra, hogy kifejthesse véleményét abban a bizottságban, amely a Balatonnal kapcsolatos lényeges döntéseket meghozza.

Ennek okát részben abban látja, hogy a jelenlegi kormányzat nem tekinthető polgárbarát társaságnak és igen sok esetben figyelmen kívül hagyja a civil szervezetek véleményét annak ellenére, hogy verbálisan sokat foglalkozik e szervezetekkel.

Basa István: a maga részéről korántsem látja ennyire reménytelennek a helyzetet. Sokkal inkább arról van szó, hogy hullámzó a Szövetség helyzete, bizonyos esetekben siker koronázza a tevékenységet, más esetekben valóban nem veszik kellő súllyal figyelembe a szövetség ajánlásait, munkáját. Nagyon sok esetben előfordult az, hogy a Balatoni Szövetség ülésén a főigazgató által javasolt megoldást magáévá tette az önkormányzati testület és azzal egyező döntést hozott.

Tájékoztatja a titkári értekezletet arról is, hogy a BFSz idei konferenciáját 1997. november 29-én tartja meg Balatonakarattyán, ahol a rendezvénynek a MATÁV üdülő ad helyet. Egy kicsit formabontó rendezvénynek képzeli el a konferenciát, ahol természetesen sor kerül az idei Balatonért-díj átadására is.

Az egyik előadás az 1989-es változásokat fogja elemezni és ebben közreműködik Lázár János, a Balatoni Szövetség titkára is.

Felhívja a titkári értekezlet figyelmét a 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendeletre, amely a magánszálláshelyek idegenforgalmi hasznosításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

Ez lényegében a szobakiadással foglalkozik és jelentős mértékben érinti a balatoni üdülőtulajdonosokat. Érdemes komolyan áttanulmányozni a rendelkezéseket, amelyek betartása, ill. betartatása meglehetősen nagy feladat elé állítja az önkormányzatokat.

Dr. Balázs Judit: tájékoztatja a titkári értekezletet, hogy rendkívül jó a helyi egyesület és az önkormányzat kapcsolata. Lényegében pozitív fejleményekről tud beszámolni, akár a Bacsák-hagyatékról, akár más dologról, vagy rendezvényről van szó. Önmagát egyébként is békés embernek tartja, aki ebben a szellemben igyekszik intézni az ügyeket.

Gyakran előfordul, hogy a helyi egyesületek összejönnek a Nádas vendéglőben és barátságos hangulatban megbeszélések az éppen aktuális dolgokat. Egyszóval jó a kapcsolata a többi szervezettel a helyi fürdőegyesületnek.

Stráner György: nehéz a helyzete a helyi egyesületnek, amelynek oka az, hogy Alsóőrsöt régi káderlerakóhelynek tekintik az önkormányzat vezetői és ez sok esetben meghatározza a lépéseit.

 

 

Úgy ítéli meg a helyzetet, hogy “kifejezetten lefelé megyünk”. Nincs jó kapcsolat az egyesület és az önkormányzat között.

Syposs Zoltán: Simon György elnök helyett jelent meg. Gyenesdiást képviseli az értekezleten. A településen 1993-ban alakult meg a fürdőegyesület. Jelenleg 120 tagja van. Pozitív a kapcsolat az önkormányzattal és az egyesületi célkitűzések rendre megvalósulnak. Igaz az is, hogy az üdülőtulajdonosok többsége visszafogott, tehát közéleti tevékenységet nem folytat.

Dr. Koltay József: optimisták vagyunk. Jó a kapcsolat az önkormányzattal. Ebben része van Kúti Csaba kenesei polgármesternek is.

Tájékoztatja a titkári értekezletet, hogy a BFSz konferencia egyik előadója lenne és éppen arról a viszonyról szeretné tájékoztatni a konferenciát, amely a helyi egyesület és az önkormányzat kiváló kapcsolatát jellemzi.

Tudomása szerint Kuncze Gábor belügyminiszter is részt venne a megbeszélésen, mivel akarattyai érdekelt, sőt alapító üdülők egyike a belügyminiszter családja.

Nagyon fontosnak tartja, hogy a 21 tagegyesületből egyesületenként legalább 4-5 fő vegyen részt a konferencián.

Pattantyús Miklós: Ábrahámhegyen sok esetben rossz volt a kapcsolat a helyi egyesület és az önkormányzat között. Most nincs gond, de ennek az az oka, hogy kölcsönösen megállapodtak az önkormányzat vezetői, hogy korrekt magatartást igyekeznek tanusítani egymással szemben. Jelenleg változónak mondható a kapcsolat.

Az egyesület sok olyan tevékenységet folytat, ami egyrészt környezetvédelmi munkálkodás, így a madárvédelem, de helyi ismert emberek emlékét is ápolja. Így Csörgey Titusz emlékére Csörgey-park létesült.

Fontosnak tartja a sajtó szerepét a kistelepüléseken is. A helyi újságot korábban ő adta ki, most az önkormányzat adja ki a lapot.

Katus Lajos: Balatonlellén respektje van az egyesületnek. Számos alkalommal személy szerint komoly részvevője az önkormányzati munkának és sok esetben ő, mint elnök felkérést kap bizonyos előterjesztésekkel kapcsolatban.

Felhívja a titkári értekezlet figyelmét a 110/1997. kormányrendeletre, amelyet jelentős hatású jogszabálynak tart a Balaton környékén. Vitatja azonban a rendelet végrehajthatóságát.

Az egyesület és az önkormányzat között viszonylag jó a kapcsolat.

Az újság az önkormányzati kiadvány.

 

 

A választójoggal kapcsolatban kifejti, hogy van lehetőség arra, hogy a nyaralótulajdonosok is választhassanak - bejelentkezéssel.

Dr. Kuncz Elemérné: Révfülöpön nyugodt a helyzet az önkormányzat és az egyesület között. Sok olyan rendezvény van, amelyet az egyesület szervez meg. nem örülnek a tagok, hogy az újabb balatoni kompjáratot éppen Révfülöp és Boglár között tervezik megépíteni.

A vitorláskikötővel kapcsolatban Lányi Ferencnek van beadványa. A diszkóval kapcsolatos korábbi anomália annyiban megszűnőben van, hogy valaminő zajvédelmet biztosítottak azt erősebb hangkibocsátás ellen.

Igen sok un. “sátorból horgászó ember ver tanyát a településen, ami semmilyen szempontból nem kívánatos, elsősorban higiénés szempontból.

Jelenleg perben áll az önkormányzat és a MAHART azzal kapcsolatban, hogy kién a partszakasz. Ennek ok abban keresendő, hogy egy több évtizedes juttatás kapcsán a MAHART tulajdoni igényt támasztott az önkormányzattal szemben. Kiss László sokat segít ebben az ügyben az önkormányzatnak.

Sávoly Pál Gábor: Bodolay Gyuláné elnökasszony vezeti az egyesületet. Most azonban nem tudott eljönni.

Az egyesület fizető tagjai megkapják a helyi újságot, Jelenleg 110 fő az egyesület tagsága.

Szántóddal kapcsolatban az a véleménye, hogy ügyetlenül kezelték az ügyet, de a jelenlegi helyzetet ettől függetlenül is igazságtalannak tartja. Zamárdi rosszul járt az elválással. Sokan néhány ember saját bulijának tartják a szántódi kiválást. Ennek nyilvánvalóan következményei lesznek az adózásnál, mivel sok értékes terület és adóalany Szántódhoz került.

Úgy tájékoztatja a titkári értekezletet, hogy kifejezetten jó a kapcsolat az önkormányzat és az egyesület között. Komolyan veszik az egyesületet és anyagilag - igaz csak 10.000.- Ft-tal támogatták - az egyesületet.

Néha van nézetkülönbség, ez azonban mindig áthidalható.

Jelenleg az önkormányzat műszaki vezetője Szentkuti Gábor. Komoly megoldandó feladatok vannak, így a vízparti beépítések, a parti levezető utak, stb.

A társegyesületekkel is jó a kapcsolat.

 

 

 

 

Várhelyi Rezső: Balatonszárszón jó a kapcsolat az önkormányzat és az egyesület között.

Adóügyben vita volt az üdülők képviselője és az önkormányzat között. Már 1997. márciusában napirendre tűzték az adók kérdését és olyan ígéret hangzott el, hogy 1997. szeptemberében ismételten megtárgyalja a testület ezt a kérdést. Erre még nem került sor, de ez a testületi ülés októberben várható.

Komoly előrelépést jelent az, hogy 1998-tól ingyenes lesz a strand használata.

Dr. Dobozy Dániel: megköszöni az egyesületi vezetők beszámolóját.

Átadja Basa Istvánnak a szót azzal, hogy tájékoztassa a testületet a konferencia előkészítéséről.

Basa István: Ezt megelőzően felvet két kérdést.

Az egyik a Balatont megkerülő parti sétány kérdése, a másik a Balatont körbekerülő kerékpárút kérdése.

Tájékoztatja a titkári értekezletet, hogy fokozott tempóban halad az előkészítő munka. Ezzel kapcsolatban még ülésezni fog a BFSz elnöksége, de a titkári értekezlet is.

Ez utóbbi ülését az elnök a tagokkal konzultálva 1997. október 28-ra tűzi ki. Az időpont délután 17 óra, a helyszín a jelenlegi.

Ezt követően az elnök megköszöni a tagok megjelenését, utána berekeszti az ülést 19 óra 25 perckor.

 

 

kmft.

 

A jegyzőkönyvet szerkesztette:

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke