Jegyzőkönyv

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

1997. szeptember ll-én megtartott elnökségi üléséről

 

Az ülés időpontja: 1997. szeptember 11., d.u. 17 óra

Az ülés helyszíne: Budapest, V., Szemere u. 17.

Jelen vannak: Dr. Dobozy Dániel, elnök

Basa István, főigazgató

Dr. Koltay József, elnökhelyettes

előzetesen kimentette magát: Dr. Gérusz Miklós elnökhelyettes

Az ülés napirendi pontja: a BFSz tervezett konferenciája (1997. november, Balatonkenese, MATÁV székház)

Dr. Dobozy Dániel: köszönti a megjelent elnökségi tagokat. Emlékezteti az elnökséget arra, hogy ebben az évben is sor kerül a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének konferenciájára, amelyre fel kell készülni nem csak az elnökségnek, hanem valamennyi egyesületi vezetőnek.

A konferencia alaptémája Az önkormányzatok és a fürdőegyesületek, amely azonban jelenleg csak “műhelycím” és természetesen változhat. Véleménye az, hogy e téma úgy bővülhet, hogy általában az egyesületekkel kapcsolatos önkormányzati magatartást kell alapul venni.

Javasolja, hogy a levezető elnök dr. Koltay József legyen, mivel az első előadást nem illendő a levezető elnöknek megtartani.

Dr. Koltay József: támogatja az elképzelést azzal, hogy a házigazda Kuti Csaba polgármester legyen és ő fogja az önkormányzatok részéről megnyitni az ülést.

Javasolja továbbá, hogy az első előadásokat követően Basa István főigazgató legyen a levezető elnök.

 

 

Basa István: kérdezi a megjelent elnökségi tagokat, hogy mi legyen a konferencia mottója, ill. alapgondolata?

Dr. Dobozy Dániel: javasolja, hogy a következő gondolatok adják meg a konferencia lényegét: a./ együttműködés

b./ társas viszony

c./ tulajdonosi érdekek.

Basa István: javasolja, hogy legyen az egyik napirendi pont a Balatoni Regionális Tanács és a BFSz kapcsolatának történeti áttekintése, amely elvezethet annak taglalásáig, hogy miképpen alakult a két szervezet viszonya, ill. mi a helyzet ma, amikor megalakult a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács, amelynek jelenleg nem tagja - még meghívottként sem - a BFSz.

Csak jelzi, hogy a tulajdonosi érdekek kapcsán érdemes lenne szót ejteni a reprivatizáció hiányáról.

Ebben a kérdésben tárgyalnia kell Lázár Jánossal, a Balatoni Szövetség titkárával.

Dr. Koltay József: fontosnak tartja, hogy még az első részben kapjon lehetőséget arra, hogy a helyi egyesület és a helyi önkormányzat közötti kapcsolatról - mint követendő példáról - tájékoztassa a konferencia résztvevőit.

Javasolja továbbá, hogy az első részben kerüljön sor a fontosabb előadásokra. Feltehetően ez 10-12 óra között lezajlik és ebben a szakaszban jelen van a belügyminiszter is, aki válaszolhat a felvetett problémákra.

A délelőtti program után ebédszünet, majd sor kerül a Balatonért-díj átadására. Utána következnének a hozzászólások.

Az elnökségi tagjai elfogadhatónak tartják ezt a javaslatot.

Az elnökségi tagja ezt követően megállapodtak abban, hogy a konferenciára - figyelemmel a napirendi témákra - meghívják Kuncze Gábor belügyminisztert, a Balatoni Szövetség elnökét, Balázs Árpádot, Nemcsók János balatoni kormánybiztost, Baja Ferenc minisztert, dr. Varga Miklóst, az országos vízügyi főigazgatót, dr. Szabó Mátyást, valamennyi Balatonért-díjast, a régióban érintett valamennyi országgyűlési képviselőt, polgármestereket és valamennyi egyesületi vezetőt.

Az elnökségi tagok ezt követően előzetesen tárgyaltak arról hogy ebben az évben ki kapja a Balatonért-díjat. Konszenzus kezdett kialakulni arról, hogy a díjazottak között legyen Kara Koppány, aki most köszönt le az akarattyai egyesület elnökségéről, Bujtor István, filmes tevékenységéért, és Baráth Etele, aki az országgyűlés környezetvédelmi bizottságát vezeti.

 

 

 

Az elnökség tagjai javasolták, hogy még a konferencia előtt üljön össze a titkári értekezlet. Ennek időpontját 1997. október 2. napjának d.u. 17 órára tűzték ki, ugyanezen helyszínen.

Az elnökség tagjai megállapodnak abban is, hogy még a titkári értekezlet előtt újabb megbeszélést tartanak. Ennek összehívásáról az elnök gondoskodik.

 

Az elnök az ülést berekesztette 19 óra 15 perckor.

 

 

 

kmft.

 

 

A jegyzőkönyvet vezette

és lejegyezte:

Dr. Dobozy Dániel,

elnök