M e g h í v ó

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége elnökeként tisztelettel tájékoztatom, hogy a szövetségünk 1997. június 10-én, kedden d.u. 17 órakor

t i t k á r i é r t e k e z l e t e t

fog tartani.

Az ülés helyszíne: Budapest, V., Szemere u. 17.

(a megszokott helyen)

Az ülés napirendje: 1./ beszámoló az egyesületek előkészületeiről

2./ nyári programok

3./ tagdíj befizetések

4./ az alapszabály módosításának előkészítése

5./ egyebek

 

Kérem valamennyi meghívott egyesületi vezetőt, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjék megjelenni.

Előre is megköszönöm szíves fáradozásukat!

 

Budapest, 1997. május 23.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke