A Magyar Köztársaság

Miniszterelnöke

Horn Gyula

Miniszterelnök Úr!

Budapest, V.,

Kossuth Lajos tér 1-3.

1055

 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége elnökeként tisztelettel tájékoztatom, hogy olyan információt kaptam több egyesületi vezetőtől, egyesületi tagtól, nyaralóktól és a vizi sport kedvelőitől, vitorlástulajdonosoktól, hogy igen elszaporodtak a Balatonon a motorcsónakok annak ellenére, hogy valamennyiünk tudomása szerint tiltás van erre a közlekedési eszközre, amely alól kivételt képeznek a mentőhajók és a rendőrség motorcsónakjai.

Ezt részben úgy érik el, hogy 400.000.- Ft-os tagdíj ellenében tagjai lesznek egy életmentő egyesületnek és ebben az esetben lehetőségük van motorcsónak Balatonba történő telepítésére.

Tekintettel arra, hogy elsősorban a Balaton keleti medencéjében egyes kikötőkben és mólókban rendkívüli mértékben és indokolatlanul megnőtt a motorcsónakok száma, sokan úgy látják, hogy lényegében az egyébként helyes jogszabály kijátszásáról van szó, hiszen még az életmentő feladatok elvégzése sem indokolja a több milliós, vagy tízmilliós motorcsónakok megjelenését az egyébként tiltott vízfelületen olyan személyek részéről, akik még vezetni sem tudják sokszor a méregdrága eszközeiket.

Kérem Miniszterelnök Urat, hogy szíveskedjék vizsgálatot indítani annak érdekében, hogy tisztázható legyen az, valóban indokolatlanul megnőtt a motorcsónakok száma a Balaton területén és ha igen, kérem, hogy szíveskedjék intézkedni a jogszabályi előírások megfelelő és szigorú betartására.

 

 

 

Csak jelzem Miniszterelnök Úrnak, hogy hasonló tartalmú levelet küldök a környezetvédelmi és a közlekedési tárca vezetőjének, Dr. Baja Ferenc és Dr. Lotz Károly miniszter uraknak, így tisztelettel kérem, hogy jelen levelemmel kapcsolatos intézkedésre ne ezen tárcák képviselőit szíveskedjék megkeresni.

Kérem továbbá, hogy a fürdőegyesületek képviselőinek megnyugtatására szíveskedjék válaszlevélben tájékoztatni a felvetett ügyben, amelyet előre is megköszönök.

 

Budapest, 1997. április 14.

Tisztelettel:

 

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke