Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi

Minisztérium

Dr. Lotz Károly

Miniszter Úr!

Budapest, VII.,

Dob u. 75-81.

1077

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége elnökeként tájékoztatom, hogy a legutóbbi információim szerint az indokoltnál sokkal nagyobb arányban megnőtt a motorcsónakok száma a Balaton vízfelületén. Egyes - elsősorban a Balaton keleti medencéjében levő - kikötőkben és mólókban a legtöbb vízi közlekedési eszköz mára már motorcsónak, pedig érvényes rendelet tiltja bizonyos szervek tevékenységén túl a motorcsónak használatát.

Tudomásom szerint egyes életmentő egyesületek többszázezer forint tagdíj ellenében tagságit adnak sok személynek, és ez csak pénz kérdése, akik ezt követően több milliós, vagy akár tízmilliós értékre becsült motorcsónakkal közlekednek a Balatonban, passzióból.

Kérem Miniszter Urat, hogy mint a közlekedési tárca gazdája és a balatoni közlekedés felelőse szíveskedjék intézkedni annak érdekében, hogy ne állhasson elő olyan helyzet, amely ellenkezik az érvényes rendelkezésekkel és a jogszabályt kijátszva, egyes személyek számára lehetőséget enged egyébként tiltott közlekedési eszköz használatára.

Csak jelzem Miniszter Úrnak, hogy ez ügyben jelen levéllel egyidőben levelet küldtem a miniszterelnök úrnak és Dr. Baja Ferenc környezetvédelmi miniszter úrnak is abban a reményben, hogy talán időben sikerül gátat vetni a motorcsónakok nem kívánt mértékű és jogszabály-ellenes elszaporodásának a Balaton területén.

 

 

Kérem, hogy szíveskedjék levélben tájékoztatni a megtett intézkedésekről annak érdekében, hogy erről tájékoztathassam az egyes fürdőegyesületek vezetőit is. Előre is megköszönöm Miniszter Úr szíves segítségét és tájékoztatását!

 

 

Budapest, 1997. április 14.

Tisztelettel:

Dr. Dobozy Dániel,

a BFsz elnöke