Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Minisztérium

Dr. Baja Ferenc

Miniszter Úr!

Budapest, I.,

Fő u. 44-50.

1011

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Tájékoztatom a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége elnökeként, hogy egyes információm szerint rendkívüli mértékben elszaporodtak a motorcsónakok a Balatonban. Ez lehetővé vált annak ellenére, hogy tudomásom szerint tiltás van erre és 1995-nben éppen Ön volt az, aki megnyugtatott levélben azzal kapcsolatban, hogy nincs szó a tiltás feloldásáról.

Tudomásom szerint és a részemre megküldött tájékoztatás szerint egyes illetéktelen személyek úgy tudnak motorcsónakot a Balatonba telepíteni, hogy 400.000.- Ft tagdíj fejében tagjai lesznek egy életmentő, vagy hasonló egyesületnek és ettől kezdve erre hivatkozással már nincs akadálya annak, hogy hódoljon kedvenc időtöltésének. Soka teszik ezt úgy, hogy még képesítésük sincs erre.

Kérem, hogy szíveskedjék intézkedni, hogy valóban csak azok tarthassanak motorcsónakot akiknek az indokolt, természetesen beleértve a vízirendőrséget és a valósi mentőcsónakokat.

 

Csak jelzem miniszter úrnak, hogy hasonló tartalmú levelet írtam Horn Gyula miniszterelnök úrnak és dr. Lotz Károly miniszter úrnak, mivel szeretnénk elérni, hogy e területen is csak a jogszabály tartalma adjon jogi hátteret a megfelelő helyzet kialakításához.

 

Kérem, hogy felvetésemre szíveskedjék válaszlevélben tájékoztatást adni, amelyet előre is megköszönök.

 

Budapest, 1997. április 14.

Tisztelettel:

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke