Közlekedési, Hírközlési

és Vízügyi Minisztérium

Budapest, VII., Dob u. 75-81.

1077

T.

Szalai Béla

főosztályvezető úr

miniszteri biztos

részére

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

 

Köszönettel nyugtázom 1997. február 24-én kelt és Dr. Balázs Árpád úrhoz címzett, de korábbi közös levelünkre adott válaszát az M7 autópálya ügyében. A továbbiakban csak a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége nevében tájékoztatnom kell, hogy a Szövetségünk, de az egyes fürdőegyesületek tagsága is elfogadhatatlannak tartja azt a korábbi és már sikertelennek tűnő gyakorlatot, amelyet a Kormány eddig követett az autópálya-koncessziók kiadása tekintetében. Ennek következtében ugyanis olymértékben megdrágulna a leutazás a Balaton melletti üdülőterületekre, hogy azt nem tudná kikalkulálni az üdülőtulajdonosok többsége.

 

Természetesen a Szövetségünk elfogadja azt a reális magyarázatot, hogy állami pénzek nem állnak rendelkezésre kizárólagos jelleggel ahhoz, hogy az M7 autópálya tovább épüljön, azonban a díj megfizetésére már európai országokban is kialakult egy olyan gyakorlat - a matricás rendszer bevezetése - amely ellen az állampolgárok nem fognak tiltakozással élni abban az esetben, ha annak ellenértéke a hazai és nemzetközi viszonyok szerint is elfogadható és az ország valamennyi érintett közlekedési útjára érvényes.

 

Tekintettel arra, hogy jelen levelem, de a korábbi, a két Szövetség által küldött közös levél is még a koncessziós versenytárgyalás eredményhirdetése előtt érkezett, aligha lehet akadálya annak, hogy azok ismeretében, elkerülendő a későbbi konfliktusokat, a Kormányzat, vagy a megfelelő szerve átgondolja és átalakítsa a feltételeket, vagy az egyébként is folyamatos tiltakozások (M1 autópálya, M5 autópálya) hatására ismételten végiggondolja az ellenérték beszedésének a társadalom számára is elfogadható módját.

 

Kérem tisztelettel a fentiek szíves tudomásul vételét és átgondolását azzal, hogy a saját Szövetségünk tájékoztatása érdekében várjuk válaszlevelét is.

 

 

Budapest, 1997. március 10.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke