Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Minisztérium

Budapest, I.,

Fő utca 44-50.

1011

Dr. Baja Ferenc

miniszter úr

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége elnökeként, de úgy is, mint a Balatonszemesi Fürdőegyesület elnöke tájékoztatom, hogy Balatonszemes közigazgatási területén egy holland-német befektető csoport olyan üdülőfalut szeretne felépíteni, amely magában foglalna mintegy 10 hektár területet az üdülőterületen. A terv értelmében, amelyet a holland beruházó után csak BOITEN-tervnek neveznek, beépítésre kerülne az egész volt orosz-tábor területe, amely jelenleg önkormányzati tulajdonban van, továbbá a balatonszemesi móló bal oldali része, ahol a Balaton feltöltésével egy újabb üdülőfalut hoznának létre, továbbá felépítenének a jelenlegi futballpálya területén egy üzletközpontot és egy 350 gépkocsi elhelyezésére alkalmas parkolót is.

A Vigadó Étterem (kerhelyiség) jelenlegi helyén kaszinót létesülne, de a felülépítmény előtt, ugyancsak a Balatonban négy szigetet alakítanának ki szórakoztatási célból. Lenne játszó-sziget, gyermek-sziget, stb.

A teljes beruházás a jelenlegi árakon számolva mintegy 2-3 milliárd forintot tenne ki és lényegesen átalakítaná az egész üdülőterületet és az üdülőterületi szokásokat, a kialakult pihenési módokat.

A Balatonszemesi Fürdőegyesület Választmánya több alkalommal foglalkozott a beruházással és kialakította álláspontját, a következők szerint:

1. A választmány nem ellenzi azt, hogy Balatonszemes jelenleg önkormányzati tulajdonban levő területein olyan fejlesztést hajtson végre, amely a minőségi turizmus irányába mutat, a kormány és valamennyi érintett fél meghirdetett törekvéseivel egyezően.

2. A választmány azt is tudomásul veszi, hogy komolyabb beruházás elsősorban külföldi befektetők pénzügyi segítségével valósulhat meg és ez - ha figyelembe veszik valamennyi érintett fél jogos igényét és kívánságát - Balatonszemes egésze szempontjából hasznos és szükséges is.

3. A választmány azonban aggódik amiatt, hogy a jelenlegi holland BOITEN-féle terv olyan elemeket is tartalmaz, amely eddig tabunak tűnt a Balaton partján, nevezetesen mesterséges szigetek kialakítását célozza, szárazföldi üdülőfalu megépítését tervezi a vízból újonnan elvett területen, továbbá olyan üzletközpont felépítése is a program része, amely megítélésünk szerint komolyan veszélyezteti a helyi kiskereskedők piaci lehetőségét és kilátásait is. Ez utóbbi körülmény kapcsán legyen szabad utalnom a Budapesten felépített óriási üzletközpontok kiskereskedők ezreire gyakorolt negatív hatására.

4. Az egyesület és az üdülőterület szinte valamennyi tagja/tulajdonosa ellenzi azt, hogy a háború előtt volt fürdőegyesületi központ, az egyesület akkori tagjainak pénzéből felépült Vigadó épülete kaszinó céljára kerüljön átalakításra, mivel egyrészt az egyesület még mindig szeretné visszavenni az épületet, amely 1949-ben jogtalanul került ki az egyesület tulajdonából, másrészről féltik a település nyugalmát egy kaszinó idetelepítésétől aggódva amiatt is, hogy olyan elemek jelennek meg Balatonszemesen, a kormányüdülő tőszomszédságában, akik eddig elkerülték ezt a béke és nyugalom szigetének megőrzött üdülő-települést.

Abban az esetben, ha mesterséges szigetek kerülnének kialakításra Balatonszemesen, vagy a víztől elvett területen építenék fel a terv szerinti egyik üdülőfalut, ez olyan precedens lenne, amit bárhol, bármikor folytatnának mindazok, akiknek pénze, vagy befolyása van ahhoz, hogy ezt elérjék - akár önkormányzati, akár kormányzati szinten meglévő kapcsolataikon keresztül. Ez nem jelentene mást, mint a Balaton, valamennyiünk féltett kincsének halálát és éppolyan kárt okoznánk a régióban, mintha lehetővé válna motorcsónakok használata a tó területén, amelytől éppen Miniszter Úr zárkózott el - részemre írt megnyugtató levelében.

Tájékoztatom Miniszter Urat, hogy az ügyben levélben fordultam Dr. Nemcsók János államtitkár úrhoz, aki azonban megrökönyödésemre nem vetette el a tervet és válaszlevelében azt írta, hogy a holland terv elvi támogatását bírja. Ez azért volt meglepő, mert mindannyian úgy tudtuk, hogy a balatoni ügyek kormánybiztosa mereven elzárkózik attól, hogy akár csak egyetlen négyzetméter területet elvegyenek a víztől - bármilyen célra.

 

 

Szeretném Miniszter Úrnak jelezni, hogy az üdülőterületi népesség nagyon kevéssé támogatja azt a tervet, amely annak valamennyi részét meg kívánja valósítani. Azt - amint már jeleztem - egyetlen üdülőtulajdonos sem ellenzi, hogy például a volt orosz-tábor területe beépüljön, hiszen itt valóban van egy közel négy hektáros belterületi be nem épített földingatlan, amelynek hasznosítása a község érdekét jelenti. Az azonban, hogy az egész érintett part fizető stranddá és ezáltal is zárt területté váljon, ahol mindenkinek fizetni kell a fürdésért, vagy olyan üdülőfalu kerüljön kialakításra, amelynek területét a víztől nyerik el, vagy hogy a kiskereskedők attól féljenek, hogy a tervezett üzletközpont megfojtja őket, végezetül pedig a kaszinón keresztül, illetve emiatt romoljék a község közbiztonsága és megszűnjön a nyugalma, senki nem szeretné. Egyrészt a terv megvalósulása esetén valóban megváltozna a település nyári rendje, másrészt a pénz ilyen jellegű megjelenése (szerencsejáték) esetén minden nyaralótulajdonos a családját is féltené a rossz hatásoktól, ami megítélésünk szerint elkerülhetetlen lesz.

Az előadottak alapján kérem a Miniszter Urat, hogy szíveskedjék megakadályozni azt, hogy a Balatonban szigetek kerüljenek kialakításra és azt is, hogy a Balatontól elnyert területen építsenek ki üdülőfalut, másrészt szíveskedjék azt is megakadályozni, hogy a tervezett kaszinó működési engedélyt, vagy koncessziót kapjon a kormánytól.

Végezetül szeretném jelezni azt, hogy a községi Képviselőtestület és a fürdőegyesület Választmánya között 1992. szeptemberében létrejött együttműködési megállapodás alapján, amelyet a jelenleg is polgármester, Illés Antal úr írt alá a Képviselőtestület határozata alapján, elismerik az egyesületnek azt a jogát, hogy az egész üdülőterület képviseletében eljárjon, vagy fellépjen.

Amennyiben a kérésünk nem talál meghallgatást, amely megítélésem szerint az egész Balaton védelmét szolgálja, várható, hogy az üdülőtulajdonosok spontán módon, vagy máshogy is tiltakozni fognak akkor, ha a beruházás megvalósítása során figyelmen kívül hagyják a most leírt aggályokat.

Előre is megköszönöm Miniszter Úr szíves segítségét és támogatását abban az ügyben, amely megakadályozhatja a Balaton üzleti érdekek miatti feláldozását!

 

Budapest, 1997. február 24.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz és a

Balatonszemesi Fürdőegyesület

elnöke