Jegyzőkönyv

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének

1997. január 14-én megtartott elnökségi üléséről

 

 

Az ülés helyszíne: Budapest, V., Szemere utca 17.

Az ülés időpontja: 1997. január 14., d.u. 17 óra

Jelen vannak: Dr. Dobozy Dániel, elnök

Basa István, főigazgató

Dr. Koltay József, elnökhelyettes

Dr. Gérusz Miklós elnökhelyettes

Dr. Dobozy Dániel: üdvözli a megjelenteket. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy azért kérte az ülés megtartását, mert szükségesnek tartja azt, hogy ebben az évben többet és hatékonyabban szerepeljen a BFSz a külvilágban és a balatoni régióban. Ehhez éves munkaterv kidolgozását tartja célszerűnek, amely az évi menetrendet és feladatokat tartalmazza - a lehetőségekhez képest.

Zavarosnak látja a Balaton körül kialakult helyzetet annál is inkább, mert dr. Nemcsók János kormánybiztos tevékenysége várakozás alatti hatékonyságot mutat, nem kiszámítható magatartást tanúsít. Sajnálatos tényezőnek tartja azt is, hogy amikor a BFSz rendes tagja lett a Balatoni Regionális Tanácsnak, akkor egy új törvény lényegében megszüntette ennek az intézménynek a jelentőségét. Létrehozta ugyanis a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanácsot, de ebbe nem kerülhettek be a civil szervezetek rendes tagként.

Tudomása szerint több közhasznú társaság is alakulófélben van, amelyből pénz hiányában a szövetség kimarad.

 

 

 

Általában megnehezült a civil szervezetek mozgástere az utóbbi két évben. Jelenleg nem is lát más területet, mint a

- kultúra

- szórakoztató rendezvények

- sport

- tudományos rendezvények, konferenciák.

Természetesen ehhez is pénz kell, ami pedig nincs. Indítványozza azt, hogy a BFSz nyomasson csekkeket a befizetés hatékonyabb biztosítására.

A másik oka annak, hogy kérte az elnökség ülését, éppen ez, a pénz kérdése. Mint elnök, nincs tisztában a Szövetség anyagi helyzetével, ami azt jelenti, hogy minden elnökségi tag megbízik a főigazgató tevékenységében.

Jelzi, hogy ebben az évben február 15-ig lehet leadni a költségvetési támogatáshoz szükséges iratokat az országgyűlés megfelelő bizottságánál.

Szükséges és kívánatos lenne szponzorok bevonása, vagy felkutatása, azonban ez nem megy könnyen. Nagyon sok civil szervezet van hasonlóan rossz helyzetben.

Basa István: egyetért azzal, hogy a tavalyi év kevésbé volt látványos, mint a korábbi esztendők, azonban nem szabad elfeledkezni a sikeres földvári konferenciáról és arról sem, hogy végül is 1996-ban lett a BFSz a Balatoni Regionális Tanács tagja.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a tagdíjak nehezen jönnek be a szövetség kasszájába, ami gond, mivel a költségvetési támogatás nagyon kevés összeg ahhoz, hogy a viszonylag szerényen működő Szövetség teljes éves kiadását fedezze.

Ebben az évben is ügyelnünk kell rendezvények színvonalára, mert ezek ismételten felhívják a figyelmet a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségére.

Dr. Koltay József: elég sok féle munkát végzett eddig is a BFSz. Igen sokat dolgozott a valamennyi témát felvállaló szakértői csoport, amelynek munkáját személyesen irányítja. Komoly kapcsolatokkal rendelkezik, amelyeket fel tudott használni a javaslatok elfogadtatásánál és ez is növelte a BFSz tekintélyét.

Egyetért azzal, hogy meg kell keresni a megfelelő szponzorokat. Ezzel kapcsolatban utal arra, hogy évek óta sikeres sportrendezvényeket szervezett a BFSz nevében. Ezek között a legsikeresebb a minden évben megrendezésre kerülő lábtenisz-bajnokság. Véleménye szerint ebből is lehet egy regionális rendezvényt szervezni megfelelő propagandával.

 

 

 

Dr. Gérusz Miklós: sok tekintetben egyetért az elnök elemzésével, azonban nem látja annak a reális lehetőségét, hogy a BFSz több pénzhez jusson. Egyetért azzal, hogy csekken többen és jobban teljesítenék tagdíjfizetési kötelezettségüket és sokkal gyorsabb megoldást jelent, mint az egyéni, számla ellenében a főigazgatónál történő befizetés.

Egyetért azokkal a rendezvényi tervekkel, amelyeknek a megrendezése a mostani elnökségi ülésen felmerült, és amelyet az elnökség elfogadott, az alábbiak szerint:

 

1. Konferencia

Az elnökség azt javasolja, hogy arra 1997 októberében kerüljön sor. Amennyiben sikerül az ezzel kapcsolatos tárgyalás, akkor a balatonkenesei HM üdülőben. Fel kell venni a kapcsolatot Kuti Csaba balatonkenesei polgármesterrel, aki nyilvánvalóan segíteni fog. Egyébként is 1996-ben kapott a BFSz-től Balatonért-díjat.

Az elnökség elfogadja az elnök javaslatát, amely szerint a konferencia fő témája a társadalmi szervezetek és az önkormányzatok kapcsolata legyen.

 

2. Évadnyitó-bál

A javaslat az, hogy erre a nyári szezon elején kerüljön sor, előzetes helyszínként Balatonföldváron, a művelődési házban.

Az elnökség tagjai támogatják a tervet azzal, hogy a helyszínre és a szervezés kérdéseire, a pontos időpontra ismételten visszatérnek az elnökség tagjai.

 

3. Sportrendezvények

Javaslatok: regionális bridge-verseny

regionális teniszbajnokság

lábtenisz bajnokság

kispályás labdarugó bajnokság

kerékpáros versenyek, túrák

strand-sportok (röplabda, lábtenisz, fejelés, stb.)

 

4. BFSz vacsora

A minden évben meghirdetett vacsora célja az, hogy a titkári értekezlet résztvevői családtagjaikkal együtt fehér asztal mellett is összejöhessenek.

 

5. Balaton Klub

Az elnökség jó ötletnek tartja a klub életre hívását, azonban egyelőre még nem látszik annak a lehetősége, hogy milyen módon, milyen pénzből és hol lehet ezt, a rendkívül fontos tanácskozó, barátkozó és pihenő helyet megteremteni.

Ezt követően az elnök berekeszti az elnökség ülését azzal, hogy vállalja a jegyzőkönyv leírását és az elnökség tagjai részére átadását, ill. az irattárba történő elhelyezését.

 

 

 

kmft.

 

 

 

Dr. Dobozy Dániel,

elnök,

a jkv. szerkesztője