Magyar Nemzet

Szerkesztősége

Budapest, VIII.,

Blaha Lujza tér 3.

1085

Fax: 138-4206

Kurcz Béla Úr

felelős szerkesztő részére

 

Tisztelettel tájékoztatom, mint a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének elnöke, hogy Szendrei Lőrinc belpolitikai rovatvezető úrral megbeszélve küldöm a Magyar Nemzet Szerkesztőségének a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének 1996. június 7-én, pénteken megtartott 4. konferenciáján elfogadott 11 pontos nyilatkozatot, illetve a BFSz által alapított Balatonért-díj idei kitüntettjeinek névsorát.

Kérem, hogy a hivatkozott megbeszélés alapján szíveskedjék mindkét eseményt a holnapi, június 10-i lapszámba közzétenni.

Előre is megköszönöm Felelős Szerkesztő Úr szíves segítségét!

Budapest, 1996. június 9.

 

1100 év - 11 feladat a Balatonért

 

 

1. A Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére fogadjuk meg, hogy nem teszünk különbséget a helyben lakók és az üdülőtulajdonosok között.

2. Az adók fajtája között ne legyen különbség.

 

 

3. Motoros vizijármű nélküli Balatont! A tó legyen a csend, a nyugalom szigete, a családi és gyermek üdülés, valamint a vitorlázás paradicsoma!

4. A Balatont körülölelő közutakat és vasútvonalakat mentesítsék az átmenő forgalomtól!

5. Az M 7-es autópálya, a balatoni turizmus “ellátó csatornája” maradjon díjmentes!

6. A tó északi felén a vasútvonalat villamosítsák.

7. A Balatont megkerülő kerékpárút az ezredfordulóig minden településen és a települések között épüljön meg;

8. A víz- és szennyvíz kérdései:

- a helyi adókra vonatkozó 1995. évi XCVIII. tv. 10.§ (1) bek. hatályon kívül helyezte a magánszemély kommunális beruházása összegének helyi adóval szembeni levonását - így átláthatatlan tulajdonviszonyok alakulhatnak ki;

- A tulajdonviszonok kérdését rendezni kell;

- A tó közvetlen tápanyag terhelése megköveteli a partmenti települések

teljes csatornázását és a szennyvíz, valamint a csapadékvíz elvezető

rendszerének teljes megépítését az ezredfordulóig. Ehhez erős érde-

keltségi alapra épülő szabályozás és erőteljes állami támogatás

szükséges;

- a víz- és csatornadíj mértékének megállapításánál meg kell találni a

közvetlen érdekeltségi rendszert és az ennek megfelelő árakat

9. Szemétszállitás:

- javasoljuk, hogy a szemétszállítást non-profit, közhasznú

társaságokra bízzák;

- A központi Környezetvédelmi Alap felhasználásával a Balaton-

part környezetében három éven belül teljes kiépítettségében

valósuljon meg a szelektív hulladékgyűjtés;

- az önkormányzatok. lakosok és az üdülőtulajdonosok vállalják

a háztartási hulladék komposztálását;

10. A Balaton nemzeti kincs, nem privatizálható. A helyi lakosok (önkormányzatok, vállalkozások) és az üdülőtulajdonosok kizárásával meghatározó jellegű területe, művelési ága, szolgáltatása nem adható sem hazai, sem külföldi érdekeltség tulajdonába!

 

 

 

11. A Balatoni Regionális Tanács elhamarkodott megszüntetését nem javasoljuk!

Javasoljuk viszont a jelenlegi törvényi környezethez történő igazítását, feladatai átgondolását és a szervezet négy egyenlő súlyú részre történő átalakítását: kormány, önkormányzatok, vállalkozói képviselet, civil érdekképviselet, kibővítve az érdekegyeztetés regionális szervezetévé - a “Balatoni érdekegyeztető Fórummá!”

 

Balatonföldvár, 1996. június 7.

 

 

 

Tisztelt Felelős Szerkesztő Úr!

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége által 1993-ben alapított Balatonért-díjat kapott ebben az évben:

Dr. Kopár István, a MAHART Balatoni Hajózásai Kft. igazgatója

Bíró János, nyugalmazott fürdőegyesületi elnök

Dr. Csanády Mihály, osztályvezető, Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet.

A konferencia mások részében határozottan felmerült az a kérdés, hogy kié a Balaton?

Ebben a kérdésben egyetértés alakult ki abban, hogy elsősorban a tulajdonosi szemléletű tényezőké, mint az önkormányzatok és az üdülőtulajdonosok.

A konferencia helyszíne Balatonföldvár volt!

Budapest, 1996. június 09.

 

Tisztelettel:

 

a BFSz Elnöksége nevében:

Dr. Dobozy Dániel, elnök

Basa István, főigazgató