Együttműködési Megállapodás

 amely létrejött az alulírt helyen és időben

 

 

 

1. Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége,

  

2. Magyarországi Zöld Kereszt

 

3. Nők a Balatonért Egyesület

 

 

társadalmi szervezetek között, az alábbi tartalommal:

 

 

A Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy mind a három szervezet önálló, egymástól jórészt eltérő módszerrel, sajátos eszközrendszerrel, meghatá-rozó mértékben különböző érdekeltségű és összetételű tagsági körrel rendelkező társadalmi szervezet, amelyek alapvetően közös cél érdekében tevékenykednek.

A megnevezett Feleknek közös céljuk a B a l a t o n és nyugodt, tiszta környezetének, egészséges és komfortos pihenési, üdülési és gazdasági tevékenység végzésére alkalmas feltételeinek, természeti, esztétikai és épített értékeinek, az okölógiai egyensúlynak, a közbiztonságnak a megőrzése, helyreállítása.

A közös cél érdekében jelen okiratban megnevezett Felek:

1. Egymás tevékenységét, önállóságát tiszteletben tartják;

2. Figyelmet fordítanak egymás érdekeinek és jó hírének védelmére;

3. Képviselik egymást olyan esetekben, amelyben külön is megállapodnak;

4. Rendezvényeikről, egyéb akcióikról tájékoztatják egymást, azok szervezését, időpontjait összehangolják és arra képviselőiket kölcsönösen meghívják;

5. Egyeztetett, közös és összehangolt fellépéseket, rendezvényeket szerveznek;

6. Egyetértenek és elősegítik, hogy helyi szervezeteik és képviselőik között is együttműködés, közös, összehangolt tevékenység alakuljon ki;

7. A jelen megállapodásban foglaltak szervezése - ettől eltérő más megállapodás kivételével - az elnökök és a főtitkárok (főigazgató) feladata.

A Szerződő Felek jelen okiratot, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselők útján helybenhagyólag aláírták.

Balatonföldvár, 1996. június 7. napján

 

 

............................... .................................. ...................................

BFSz Magyarországi Zöld Nők a Balatonért

Kereszt Egyesület