Emlékeztető

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének

1996. április 25-én megtartott elnökségi üléséről

 

 

Jelen vannak: Dr. Dobozy Dániel, elnök

Basa István, főigazgató

Dr. Gérusz Miklós, elnökhelyettes

Dr. Koltay József elnökhelyettes

előzetesen kimentette magát

(testületi ülés miatt)

Az ülés helyszíne: A BFSz székhelye

Az ülés időpontja: 1996. április 25, d.u. 17,45 óra.

Napirend: A BFSz tervezett 1996. június 7-i konferenciája

Dr. Dobozy Dániel: tájékoztatja az elnökséget, hogy 1996. április 3-án a Társadalmi Unió elnökségi tagjává választották.

Basa István: tájékoztatja az elnökséget, hogy az Országos Környezetvédelmi Tanács tagjává választották.

Basa István: rátérve a napirendre tájékoztatja az elnökséget, hogy a konferencia időpontját végleges jelleggel rögzítette Berkes László balatonföldvári polgármesterrel, így arra 1996. június 7-én, pénteken kerül sor, 10 órai kezdettel, Balatonföldváron.

Ismerteti a tervezett menetrendet, ill. a felkért előadók névsorát. Eszerint felkért előadó lesz Pálfy József okleveles geológus, aki Dr. Gérusz Miklóssal közösen tart előadást;

Rázsó Gyula hadtörténész, aki a Balaton katonai jelentőségével foglalkozik;

 

 

Simon Károly, Balatonfüred volt polgármestere, aki a civil szervezetek szerepével, a fürdő- és üdülőkultúra kialakulásával foglalkozik;

Dr. Szabó Mátyás, aki a Balaton és a vízgyűjtő terület vízgazdálkodásáról tart előadást;

Dr. Erdélyi Zsuzsanna, aki a Balatonnal kapcsolatos népi kulturális és archaikus kérdésekról tarta előadást;

Dr. Balsai István, volt igazságügyminiszter, aki a helyi ö9nkormáényzatok kérdéseivel foglalkozik;

Ezen kívül előadást fog tartani meghívott előadó a Balaton infrastrukturális fejlesztéséről, a balatoni hajózás történetéről is.

A második részben, az ebédet követően meghívott előadóként szót kap Dr. Nemcsók János kormánybiztos, Kovács Árpád, KTM helyettes államtitkár, Dr. Tarján Lászlóné, és Zákoni Tünde, akikkel, az általuk vezetett szervezet képviseletében a BFSz együttműködési megállapodást fog aláírni.

Meghívót kap a konferenciára Dr. Baja Ferenc KTM miniszter is, akinek megjelenésére számít a BFSz elnöksége.

Az elképzelések szerint a délelőtti ülést Dr. Dobozy Dániel elnök vezeti, aki köszönti az konferencia résztvevőit míg a délutáni ülést Basa István főigazgató vezeti és zárja a rendezvényt.

Természetesen jelen lesznek a sajtó képviselői is.

A főigazgató tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy még további konzoltációk várhatók, így a végleges program várhatóan május elejére áll össze, amikor az elnökség újabb ülést fog tartani, majd ezt követően kerül sor a titkári értekezletre.

Ezt követően Dr. Dobozy Dániel elnök berekeszti az ülést, 19,10 órakor.

 

 

kmft.

 

Dr. Dobozy Dániel,

elnök,

az emlékeztető szerkesztője